... ...

Rik Jungmann

Hans Schouten

WWW/G&E
Naar vorig bericht

Naar de home-page

Naar volgende bericht

Muziekpodium Ankeveen

Ankeveen, 8 april 2004. Naast het Regthuys in Ankeveen stond vroeger een muziektent. Toen de gemeente 's-Graveland dat huis aan een particulier verkocht werd geld gereserveerd voor een nieuwe muziektent.


't Regthuys Ankeveen

In de jaren daarna werd regelmatig in de gemeenteraad gesproken over de muziektent. Er kwamen zelfs ontwerpen langs voor verplaatsbare muziektenten, die eventueel ook op andere plaatsen in de gemeente gebruikt konden worden. Toch leidde al die discussie nooit tot enig resultaat. Het geld was gereserveerd en lag te wachten op een goede bestemming.

In de Wie Wat Waar van deze week en in de Gooi- en Eemlander van gisteren verschenen stukken waarin een nieuw initiatief wordt beschreven om met het geld, € 31.000, toch een muziekpodium voor Ankeveen te realiseren. Een groep initiatiefnemers, waarin Tiny Beemsterboer, Thieu Ponsen (architect, o.a. ontwerper van het gebouw van de ijsclub) en Antoon Keetelaar zitting hebben, ijvert voor de totstandkoming van een verplaatsbaar podium om de het dorpsgevoel in Ankeveen een duw in de goede richting te geven.

Tiny Beemsterboer kondigt een enquête aan onder de Ankeveners om de wensen van de bevolking in kaart te brengen. Op Koninginnedag zal er meer duidelijkheid over de plannen verschaft worden.


De wekelijkse nieuwsbrief Zoeken in het archief 1996 - 2004 Reageer op dit bericht .
Naar de home-page RegenHalf bewolktMatige wind Naar volgende bericht