... ...

Rik Jungmann

Gooi- en Eemlander
Naar vorig bericht

Naar de home-page

Naar volgende bericht

Najade: Zuivere koffie?

Loosdrecht, 6 april 2004. In een groot artikel besteedt Kim Verbon vanavond uitgebreid aandacht aan de Najade-zaak. In het artikel buitelen de beschuldigingen over elkaar.

De zaak is aan het rollen gekomen, doordat de rechter onlangs de bouw verboden heeft omdat het bestemmingsplan op die plek de bouw van appartementen niet toe staat. De gemeente Loosdrecht heeft hier indertijd wel toestemming voor verleend.

De kop boven het artikel luidt: "Er worden vieze spelletjes gespeeld". Aan het woord komt een Haagse onroerend goed-handelaar die een appartement in het complex gekocht heeft voor zeven ton. Niet om er zelf te gaan wonen, maar om er een leuk rendement mee te maken. Hij vertegenwoordigt ook een andere koper. Samen met de aannemer (WBC) en de SNS Bank zint hij op een oplossing voor het probleem van de rechterlijke uitspraak. Binnenkort gaat men ook in gesprek met de gemeente Wijdemeren.

Anderen die in het artikel aan het woord komen zijn Bert van Kruiswijk en Gerard van Liempt. Van Liempt was de projectontwikkelaar die het project startte. Zijn bedrijf, HINO, ging failliet. Vlak voor het faillissement werden twee bedrijven van Van Liempt voor één euro verkocht aan de Luxemburger Jos van Kleef. Daaronder ook het bedrijf dat de grond in eigendom had.

Van Kruijswijk, die aanvankelijk met Van Liempt samenwerkte, zegt in de Gooi dat hij "vuile spelletjes" vermoedt. Van Liempt daarentegen verklaart de gang van zaken uit het feit dat de vastgoedmarkt indertijd slecht was. Inmiddels is hij weer bezig met nieuwe projecten.

Het restaurant ging op 27 januari failliet. Volgens het artikel werden het personeel en andere schuldeisers bedreigd toen zij daarop om hun geld kwamen bij de Luxemburger. Op zijn beurt ontkent deze dit.

Het artikel wemelt van mensen die allen iets met het Najade-project te maken hebben en elkaar in alle toonaarden tegenspreken.

Koper Westerman legt voor de zekerheid vast een claim op de deurmat bij de gemeente Wijdemeren. Hij zal het appartement in aanbouw niet zomaar laten afbreken als gevolg van de rechterlijke uitspraak. Gebeurt dat toch, dan denkt hij aan een schadeclaim van zes miljoen euro, te betalen door de gemeente Wijdemeren.

De gemeente tenslotte, verklaart in het artikel het bestemmingsplan te onderzoeken en afhankelijk van het resultaat van dat onderzoek eventueel de rechterlijke uitspraak, die de bouw verbiedt, aan te vechten bij de Raad van State.


De wekelijkse nieuwsbrief Zoeken in het archief 1996 - 2004 Reageer op dit bericht .
Naar de home-page Half bewolktRegenMatige wind Naar volgende bericht