Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Verslag: Rik Jungmann

Foto's: -Wijdemeerse Webkrant

Bron: Wijdemeerse Webkrant


Peuterspeelzalen

Wijdemeren, 5 maart 2003. De commissie Maatschappelijke Zaken boog zich gisteren over de harmonisatie van de subsidie voor de peuterspeelzalen.

De problemen rond de harmonisatie van subsidies na de samenvoeging van Wijdemeren zullen nog wel even voortduren. In heel Wijdemeren zijn er tien peuterspeelzalen. Het subsidiebeleid van de oude gemeenten was totaal verschillend. Dat moet nu gelijkgeschakeld en herverdeeld worden, hetgeen pijn veroorzaakt bij sommige scholen.

De problemen worden nog vergroot door het feit dat het voor peuterspeelzalen sinds kort verplicht is om zich aan tal van wettelijke vereisten te houden, zoals het aanstellen van gediplomeerde leidsters die volgens een CAO betaald moeten worden.

De discussie begon met inspraak door mevrouw Minke Fischer, die namens de peuterspeelzalen een dringend beroep op de commissieleden deed om de peuterspeelzalen tegemoet te komen. Zij eindigde met: "Ik begrijp dat de gemeente een financieel probleem heeft. Mijn bankrekening is soms ook leeg. Maar misschien heeft u toch ergens een meevaller, of kunt u het geld een klein beetje herverdelen."


Wethouder Bert Nagel (CDA)

Wethouder Bert Nagel (CDA) was kort en duidelijk in zijn reactie: "Ik heb niets te antwoorden op het betoog van mevrouw Fischer. Ik betoon sympathie, maar daar heeft mevrouw Fischer niets aan."

De heer van Rijk (PvdA) en Jan van den Broeck (CDA) stelden zich zonder veel woorden achter het collegevoorstel. De VVD, D66 en GL waren tegen het voorstel. Gerrit van de Broek (VVD) sprak over "afbraakbeleid". Nadja Jungmann (D66) wees erop dat indertijd bij het aannemen van de begroting nog niet bekend was welke wettelijke maatregelen de kosten van de peuterspeelzalen sterk zou doen verhogen. "Ook het college heeft ons daar toen niet op gewezen. Er zijn dus twee dingen aan de hand. Harmoniseren is één, maar die extra kosten is twee. Je mag geen appels met peren vergelijken." Nelleke Schenkkan (GL) wees erop dat de gevolgen voor de peuterspeelzalen zeer groot zijn en er een kans bestaat dat er enkele failliet zullen gaan." Mevrouw van Hattum zei namens DB dat dit collegevoorstel geen goed beleid is. Zij stelde voor om voor 2004 wel akkoord te gaan met het collegevoorstel en daarna verder te zien.


Tjitske van Emden (VVD)

In reactie op de opmerkingen antwoordde wethouder Nagel: "Kom met een oplossing!" Tjjtske van Emden (VVD) riep het college op om meer creativiteit te tonen. "Bij de gemeente kan het niet op. Dat gaat ten koste van de peuterspeelzalen."

Door de opstelling van DB tekende zich niet een duidelijke meerderheid af voor het voorstel van het college. Wordt vervolgd.


Reacties

Het Wijdemeerse weer: Half bewolkt, 13 graden, af en toe wat regen.
Meer weer? Klik hier. 
Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...