Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Verslag: Douwe van Essen

Foto's: Douwe van Essen

Bron: Wijdemeerse Webkrant


B&W bezoekt Oud-Loosdrecht

Oud-Loosdrecht, 19 juni 2003. Het college van Burgemeester en Wethouders van Wijdemeren was, als laatste in een reeks van zes bezoeken aan dorpskernen, te gast in Oud-Loosdrecht, met als afsluiting ‘s avonds een zeer goed bezochte bijeenkomst met burgers in Ottenhome

Rechts het college met burgemeester Don Bijl als spreker. Links de zaal met 
de vele inwoners van Oud-Loosdrecht. Velen verkozen een staplaats achterin 
(waar ook de innerlijke mens bediend kon worden) boven een zitplaats voorin.  

Uitspraken
Na de algemene inleiding door burgemeester Don Bijl mocht wethouder Ties Hagen de volle zaal met zijn gebruikelijke enthousiasme overtuigen van de voortreffelijke communicatie tussen de gemeente Wijdemeren en haar burgers in het verleden, het heden en de toekomst. Hij gaf toe dat het motto van de dorpsbezoeken, ‘de gemeente Wijdemeren komt naar u toe’ van Veronica was overgenomen. “Maar”, verontschuldigde hij zich, “Veronica deed dat in de zomer en wij in de rest van het jaar”. Eenmaal op dreef maakte hij zijn gehoor ook maar deelgenoot van de tekst die hij zojuist op een bord op het complex van Ottenhome had gelezen: “Aan het water is iedereen kapitein”. Zijn vergelijking met het college van B&W: “Wij zijn met z’n zessen kapitein op het schip Wijdemeren” ontlokte een van de aanwezigen de opmerking: “Maar de beste stuurlui staan aan wal”. 

Achterstanden
De wethouder vroeg begrip voor achterstanden bij de gemeente. De start met 45 vacatures en daardoor veel ingehuurde krachten was niet eenvoudig geweest. Inmiddels zijn nagenoeg alle vacatures vervuld, maar de achterstanden wel toegenomen. De verhuizing naar Rading 1 heeft daar nog eens een schepje bovenop gedaan. Wethouder Hagen verwacht dat de achterstanden nu snel ingelopen gaan worden. Dat mocht ook wel, vond een inwoonster van Oud-Loosdrecht; op haar brief van november 2002 over verkeersproblemen bij de lagere school ‘De Catemaran’ heeft de  gemeente nooit gereageerd. 

Verpaupering
Achterstanden of niet, de gemeente werkt wel door. Bijvoorbeeld aan een nota woningbouwbeleid. Bepaald geen overbodige luxe met 400 mensen, voornamelijk jongeren, die zich wekelijks melden voor een woning in Wijdemeren. Maar de roep om meer

De begraafplaats van de Ned. Herv. kerk ziet er alles behalve verpauperd uit. Alles is tot in de puntjes verzorgd.

huisvesting voor jongeren in verband met de toenemende verpaupering en afnemende leefbaarheid in Oud-Loosdrecht leverde weinig op, anders dan de stellige wil van het college, bij monde van de wethouders Neef en Siemons, om waar maar inbreiding mogelijk zou zijn aan jongerenhuisvesting prioriteit te verlenen. Aan het tegengaan van de verpaupering wordt hard gewerkt door het college, o.a. door de plannen met Fortis (Ottenhome) en Situs (dorpscentrum). Maar ook door bedrijven te stimuleren en te interesseren voor Oud-Loosdrecht. 

Vuntusstrandje
Met velen waren ze gekomen om uiting te geven aan hun boosheid over het plaatsen van een hekwerk om het Vuntusstrandje door de gemeente. Hoezo inspraak? Discussies over beperkingen van de vrijheid van bewoners vanwege het gedrag van een vijftiental vandalen. Over de politie die niet optreedt maar wel weet om welke jongeren het gaat. Over hangplekken die niemand wil. Over een getekende overeenkomst van een aanwonende met de gemeente dat hekken niet hoger dan 80 cm mogen zijn. Over een gemeente die eerst een hek plaatst en dan een vergunning aanvraagt; en dus over de bijzondere bevoegdheid van de burgemeester om maatregelen te treffen om de openbare orde en veiligheid te handhaven. De opgerichte vereniging van aanwonenden zal suggesties met de gemeente bespreken, waaronder handhaving etc door de vereniging zelf. 

Gemeentehuis
Pittige discussies waren er ook over gemeentelijke lasten. Over de draconische bezuinigingen waar de burger mee wordt opgezadeld. Grote projecten die onbeheersbaar lijken en handenvol geld kosten. Suggesties om maar lekker in  
Rading 1 te blijven zitten en geen nieuwbouw te plegen in 's-Graveland oogstten veel applaus. Onder druk van de kritiek liet wethouder Hagen zich verleiden tot de uitspraak, dat bij de evaluatie van de plannen voor een nieuw  gemeentehuis ook de optie van blijven in Rading 1 wordt meegenomen. Waarschijnlijk had hij even de intentieverklaring vergeten die zegt dat het gemeentehuis in 's-Graveland komt. Zelf heeft hij dat overigens nog eens met grote stelligheid herhaald bij de beslissing om tijdelijk te verhuizen. Als hij toen al wist hoeveel de huurpenningen voor Rading 1 zouden bedragen, dan is dat ook niet verwonderlijk. Vijfhonderdduizend Euro (€ 500.000) per jaar betaalt de gemeente Wijdemeren 5 jaar lang als huursom aan Best Foods/Unilever. Neem dat bedrag als jaarlijkse kapitaalslasten en je bent een heel eind op weg om er een vorstelijk nieuw gemeentehuis voor neer te zetten!

 

Op bezoek
Wethouder Yvonne Siemons vertelde met zichtbare trots over het bezoek van het college die middag aan een aantal bedrijven in 'haar' Oud-Loosdrecht. Een selectie, uiteraard, maar het college heeft nu al de intentie uitgesproken deze bezoeken voort te zetten, waardoor ook andere bedrijven aan de beurt komen. 
De lunch werd genoten bij een jonge, initiatiefrijke onderneemster van Imkerij ‘t Schuurtje. Niet alleen houdt ze bijen, maar ook dieren en beelden kunnen worden bezichtigd; en voor wie wat kopen wil is er een prachtige winkel. De lunch was nog niet verteerd of de Wijdemeerse notabelen smulden alweer van een zelfgemaakt ijsje bij de kinder- en ijsboerderij van mevrouw Van Herk. 

Vervolgens bezocht het college een typisch Oud-Loosdrechts bedrijf aan de plas, botenbouwer Breedendam. Dit rustpunt was hard nodig, want even later werden de notabele magen weer getest bij het bezoek aan 't Trefpunt, waar men geheel in stijl door een piraat en met muziek werd binnengehaald. En daar moesten ze allemaal, of ze wilden of niet, springen op een luchtkussen... Een echt rustpunt was daarna de bezichtiging van de Ned. Hervormde kerk met een opvallend mooie en goed verzorgde begraafplaats. Een bezoek aan de beoogde locatie voor het dorpscentrum mocht natuurlijk niet ontbreken, maar de middag werd afgesloten met een rondleiding over het terrein van zeilcentrum Oud-Loosdrecht 'De Uitkijk'. Om optimaal gespijsd en gelaafd aan de dorpsavond te kunnen beginnen werd, geheel in stijl, het avondmaal genuttigd bij Dunne Dirk.

Veel te zien en te kopen bij Imkerij 't Schuurtje

Ambachtelijk boerderij ijs bij fam. Van Herk

Botenbouwer Breedendam aan de plas 

't Kindertrefpunt, het college stond op springen...

Recreatiewoningen en boten te huur bij De Uitkijk


Reacties

 

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...