Vorig bericht

Home

Volgend bericht


Dorpsavond Ankeveen

Ankeveen, 18 september 2002. Het college bezocht Ankeveen. Honderd Ankeveners vulden de nokvolle zaal van het Wapen van Ankeveen. Vierenveertig aanwezigen vulden na afloop het evaluatieformulier in. Ruim veertig van de invullers vonden de avond zinvol, de voorlichting van het college duidelijk en willen in de toekomst graag weer zo'n avond bezoeken. Een groot succes derhalve.

Het dorpsbezoek van het college van B&W van Wijdemeren begon vanmiddag met een wandeling in Ankeveen. Het voetbalveld, de ijsclub, de JOP en de kerken werden aangedaan. Daarmee vergaarde het college meteen ook de kennis over de onderwerpen die 's avonds tijdens het dorpsbezoek behandeld zouden worden.


Het college, Don Bijl aan het woord.

Burgemeester Don Bijl opende de avond. Hij schetste het beeld van de gemeente die Wijdemeren wil zijn. Geen eenheidssaus voor alle kernen. Bouwen voor de eigen inwoners. Koesteren van de historie. Open bestuur met veel inspraak. Klantvriendelijk, snel en tijdig. Handhaving is belangrijk. Rechtvaardigheid en rechtsgelijkheid. "Daar mag u ons aan houden" : zei hij. De grootste bijval oogstte hij echter met de mededeling dat er één gratis drankje van de gemeente genuttigd kon worden.

Wethouder Ties Hagen (PvdA) somde op wat de gemeente al gedaan heeft en wat er nog aan komt. Een aantal van de bereikte doelen lagen op het vlak van verordeningen en de organisatie van het gemeentehuis. Voor Ankeveen noemde hij het realiseren van de JOP. Meer in het algemeen o.a. de persvoorlichting, de waarschuwing per brief als het paspoort verloopt en het instellen van de Sportkampioenschappen Wijdemeren. De gemeente is bezig met digitale dienstverlening en interactieve beleidsvoorbereiding en inspraak. Op het gebied van het verkeer in Ankeveen wees hij op de plannen om een rotonde op de Loodijk aan te leggen, de afsluiting van het Ankeveensepad voor auto's, het doortrekken van het fietspad op het Noordereinde bij de Klapburg en de buurtbus.


Het college aan de wandel, discussie
over de drainage.

Wethouder Wim Neef (CDA) sprak vol waardering over de Ankeveense IJsclub en wat daar door vrijwilligers gerealiseerd is. Hij was geschrokken van de staat waarin de NH kerk verkeert. Boktor eet langzaam het dak op. Hij riep de gemeenschap op daar wat aan te doen. Als het aan hem ligt worden er enige tientallen woningen gebouwd aan de Arnoud Voetlaan, op de plaats van de voormalige openbare (Linde) school. Hij wil daar dan zowel voor jongeren als voor ouderen bouwen. Hij wil die woningen alleen voor Ankeveners bouwen.


De JOP

Na het intermezzo van het Ankeveense volkslied gespeeld door De Vriendschapkring, ging burgemeester Don Bijl met de microfoon in de hand de zaal rond. Gé Leurs (oranjecomité) opende de discussie over het voorzieningenniveau in het dorp. "Alles verdwijnt, zoals winkels. Er zijn geen voorzieningen voor ouderen. Ga dus bouwen voor ouderen!" :was zijn oproep. Margreet Hoorn bracht daar tegenin dat de ouderen hun huis niet uit willen, maar wel voorzieningen nodig hebben. Pieter van Walbeek, de predikant van de NH kerk wees op het ontbreken van een pinautomaat. Yvonne Siemons, wethouder voor DB, bleek al navraag te hebben gedaan bij de RABO bank of er toch geen pinautomaat kan komen. Eventueel kan dat, maar dan in een plaats waar toezicht is. Het Wapen van Ankeveen werd geopperd. De dominee bood ook zijn kerk aan. "Een primeur" :riep Don Bijl. Gijs van Rijn van de inmiddels gesloten supermarkt wenste het college veel succes bij hun pogingen. Hij zei er indertijd alles aan gedaan te hebben om een betaalautomaat te krijgen, zonder succes.


V.l.n.r.: Co de Kloet, Don Bijl en
Gé Leurs bij de ASV.

Gé Leurs hield een pleidooi voor het herinrichten van het Parkeerterrein tot aangenaam plein met podium. Wim de Kwant van de Stichting Vermaak en Cultuur verrees direct van zijn stoel om mede te delen dat er wel ruimte voor de kermis moet blijven. Pieter van Walbeek bood ook het kerkplein van de NH kerk aan als plek voor het podium. Wim Neef maakte snel een eind aan alle wilde plannen. "Snel dat plein herinrichten, dat kan niet. Steek hier de koppen bij elkaar en kom met een plan, dan kunnen we zien wat we kunnen doen."

Een verfrissend en onverwacht positief geluid kwam van Tiny Beemsterboer. Zij woont bij de JOP (Jongeren Opvang Plek) en geniet dagelijks van de kinderen die daar zijn. "Ik vind het leuk!" Bert Nagel antwoordde dat hij zich al schrap had gezet voor kritiek over de JOP en haalde zichtbaar opgelucht adem. Overigens zei hij dat de muziektent, annex podium er gewoon komt, net als de JOP die besteld is.

Arda van der Lee riep de gemeente op om te voorkomen dat er huizen gebouwd worden die niet passen in het oude Ankeveen. Dat gaf Wim Neef, de wethouder, aanleiding om uit te leggen dat de welstandscommissie bepaalt wat wel en niet kan en mag. Don Bijl voegde daaraan toe dat er richtlijnen ontwikkeld worden waar de welstandscommissie zich in de toekomst moet gaan houden.


Overleg en uitleg in het
hart van Ankeveen.

Margreet Hoorn van de ASV hield een vlammend pleidooi voor de voetbalclub. "Wij zijn selfsupporting en daarom krijgen wij nooit iets. In 's Graveland vragen ze om een jacuzzi in de kleedkamer en krijgen ze hem nog ook." Zij sprak de angst uit dat de ASV te gronde gaat als er niets gebeurt en dat er dan woningbouw op het voetbalveld komt. Wethouder Bert Nagel (CDA) sprak met haar af om daar later nog eens een gesprek aan te gaan.

Wethouder Co de Kloet (DB) had één korte bijdrage tijdens de avond. Hij citeerde De Telegraaf van vanmorgen met de kop: "Zwaar weer." Hij voorspelde ook financieel zwaar weer in Wijdemeren. Bovendien verwacht hij dat de harmonisatie van de subsidies voor verenigingen voor voormalige 's Gravelandse verengingen slecht zal uitpakken omdat Loosdrecht en Nederhorst daar in het verleden veel minder aan uitgaven.

Don Bijl sloot de avond af en dankte de aanwezigen voor de levendige discussie en de inbreng.


Reacties

Auteur: Rik Jungmann Foto's: Douwe van Essen /
Rik Jungmann
Bron: Plassennet
Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...