Vorig bericht

Home

Volgend bericht


Kuijer: procedurefout

Nederhorst den Berg, 29 oktober 2002. De bezwaren van bewoners tegen de uitbreiding van verzorgingshuis De Kuijer in Nederhorst den Berg zijn nooit behandeld door toenmalig wethouder Piet Goosens en de gemeente. Dat ongelooflijke feit stond gisteren te lezen in de Gooi. Ook heeft de herindeling daarna nog gezorgd voor verdere  vertraging.


Verzorgingshuis De Kuijer
Nederhorst den Berg

Deze fout van Nederhorst den Berg betekent dat de hele procedure om tot nieuwbouw van zorgplaatsen en aanleunwoningen te komen van voren af aan gedaan moet worden. Bij bouwplannen hoort een behandeling van de ingekomen bezwaren. Als die behandeling niet binnen de wettelijke tijd heeft plaatsgevonden, dan stokt de procedure en moet hij opnieuw gestart worden.

En dat gebeurt nu. Donderdagavond zal de gemeenteraad naar verwachting opnieuw een voorbereidingsbesluit nemen. De buurt kan dan weer bezwaar maken. De gemeente moet die bezwaren weer behandelen. De hele procedure kan, tot grote teleurstelling van Hillie Jansen, locatiemanager van De Kuijer, weer een jaar duren.

Men had de gok kunnen nemen om nu te gaan bouwen, maar gezien de procedurefouten was het afbreukrisico (bijv. bij de Raad van State) te groot. Dus werd besloten de hele procedure over te doen. De bouw zelf zal twee jaar duren.

Overigens werd tijdens de Dorpsavond in Nederhorst den Berg door een lid van de cliŽntenraad van De Kuijer geklaagd dat men brieven naar de gemeente had gestuurd, waarop nooit enig antwoord was gekomen. Burgemeester Don Bijl trok toen samen met wethouder Ties Hagen het boetekleed aan en beloofde de zaak te zullen uitzoeken. De ingezonden brief van Cor Koster in de Wijdemeerse Webkrant van 17 september bevatte ook al dezelfde soort signalen en waarschuwingen rond De Kuijer. Ook hij schreef toen al over het verlopen van fatale termijnen, het niet horen van bezwaarden, het maandenlang niet antwoorden op brieven en het niet bezorgen van brieven aan de raad bij de raadsleden. Hij schreef dit weer in reactie op Kees Bosdijk, PvdA raadslid, die over al deze kwesties een ingezonden brief had verstuurd. Het college had dan ook uit vele bronnen kunnen weten dat het niet goed ging.


Reacties

Auteur: Rik Jungmann Foto: Douwe van Essen Bron: Gooi- en Eemlander
Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...