Vorig bericht

Home

Volgend bericht


Subsidies

Wijdemeren, 5 november 2002. Op 18 en 19 november wordt de begroting van Wijdemeren voor 2003 behandeld. Onderdeel van die begroting zijn de subsidies aan de plaatselijke verenigingen. De verenigingen van 's-Graveland werden altijd veel ruimer bedeeld met subsidies dan die van Loosdrecht en Nederhorst den Berg. In 2003 blijft dat nog zo. Daarna, vanaf 2004, worden het zware tijden voor de 's-Gravelandse verenigingen.

De oude gemeenten hadden subsidieverordeningen waarin door de raad was vastgelegd waar een vereniging recht op had. In Wijdemeren geldt een subsidieverordening voor de hele gemeente. Dat betekent dat de Loosdrechtse en Bergse verenigingen er waarschijnlijk op vooruit zullen gaan, maar de 's-Gravelandse verenigingen moeten gaan inleveren. Op termijn moeten de subsidies volledig geharmoniseerd zijn.

De verschillen zijn aanzienlijk. In de Gooi van gisteren was te lezen dat een peuterspeelzaal in Nederhorst niets kreeg, in Loosdrecht € 1300 en in 's-Graveland € 36.000. Ook voor andere verenigingen gelden grote verschillen.

Er bestaan nog geen plannen hoe de gemeente de harmonisatie gaat aanpakken. Het staat echter wel vast dat de voorbereidingen volgend jaar getroffen moeten worden. In totaal geeft Wijdemeren een miljoen euro aan subsidies voor verenigingen uit. Gezien de financiële situatie van de gemeente kan niet verwacht worden dat dat bedrag zal stijgen. (Alleen met een OZB stijging in 2004 zou dat te realiseren zijn, maar dat lijkt niet erg politiek haalbaar.)

Het gevolg zal zijn dat alle verenigingen in Wijdemeren volgend jaar met aangepaste begrotingen zullen moeten komen om hun subsidieaanvragen aan te passen aan de nieuwe geharmoniseerde (of harmoniserende) situatie in 2004.


Reacties

Auteur: Rik Jungmann Foto's: - Bron: Gooi- en Eemlander, Plassennet
Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...