Vorig bericht

Home

Volgend bericht


ICT: Eén minuut voor 12

Wijdemeren, 14 september 2001. Afgelopen woensdag vond er op het Gemeentehuis van 's-Graveland een informatieavond voor de raadsleden van de drie fusiegemeenten plaats over de plannen met betrekking tot de automatisering van de drie gemeenten.

De brief waarmee de raadsleden werden uitgenodigd bevatte de nogal alarmerende zinsnede:  "Het is spreekwoordelijk één minuut voor twaalf. Indien er nu niet gestart gaat worden met het samenvoegen van de administraties en het opbouwen van een decentraal PC-netwerk zullen de volgende dreigingen werkelijkheid worden:". Daarna worden de dreigingen opgesomd. De kwaliteit van de dienstverlening gaat achteruit en paspoorten kunnen niet meer op alle vestigingen uitgegeven worden. Bovendien komt Wijdemeren negatief in de pers omdat er nog niet te voorziene storingen in de bevolkingsadministratie (GBA) optreden. En tenslotte zullen de medewerkers niet de beschikking krijgen over een werkplek waar zij al hun werk op kunnen doen.

Op de avond werd een toelichting gegeven door wethouder Piet Goossens (PvdA) van Nederhorst den Berg daarin bijgestaan door medewerkers en wethouder Wim Neef (CDA) die niet deelnam aan de discussie.

Het bleek dat er indertijd een automatiseringsplan is opgesteld dat één raadslid op eigen initiatief had kunnen bemachtigen, maar volstrekt onbekend was bij alle andere raadsleden. Dit maakte de discussie af en toe zeer schimmig, omdat er geciteerd werd uit en gesproken over een plan waar niemand wat van wist.

Pas recent bleek de wethouders van de drie gemeenten dat dat plan zodanig duur is dat er een officiële EG tender procedure voor de aanbesteding gestart moest worden. (Daar bestaat een wettelijke grens voor van ruim fl. 472.000, waarboven openbaar en officieel aanbesteed moet worden.) Omdat er echter op dat moment geen tijd meer was om een echte aanbesteding te doen en er toch op 1 januari een draaiend systeem moet staan, werd besloten om zodanig te knijpen in de plannen dat met een minimale oplossing onder de grens voor aanbesteding wordt uitgekomen.

De aanwezige raadsleden stelden kritische vragen. We zijn al zo lang bezig, hoe kan het nu één minuut voor twaalf zijn? Hoe kan het dat de Colleges pas zo laat ontdekten dat er aanbesteed moest worden. Welke garanties zijn er dat het lukt om de drie administraties op 1 januari samengevoegd te hebben. Is dat contractueel wel afgedekt? Hoe is het proces daarvoor dan verlopen?

Ook werd ruim ingegaan op de melding van de Colleges in de brief dat het systeembeheer "problematisch" gaat worden na de herindeling.

Uit de antwoorden bleek dat het proces niet goed door de Colleges gevolgd en gestuurd is, waardoor men er pas te laat achter kwam in de klem te zitten. Wethouder Piet Goossens gaf dit toe. Hij zegde toe nog eens goed naar de contracten kijken om te zien wie er verantwoordelijk is voor de tijdplanning. Er rees een wat rommelig beeld op van de wijze waarop het proces gelopen is.

In de gemeenten die nog een commissievergadering voor de Raad van september hebben (zoals Nederhorst den Berg) zal de kwestie intern nog aan de orde gesteld worden.


Het Wijdemeerse weer: Winderig met buien, 14 graden

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...