... ...
Vorig bericht

Home

Volgend bericht


170 huizen Ter Sype

Loosdrecht, 13 november 2001. In de Gooi- en Eemlander van vanavond schrijft Ed Brouwer dat er mogelijk nu toch een bouwplan voor Ter Sype (uitspreken als "Ter Siepe") tot stand komt. Het college van B&W heeft een plan ontwikkeld waarbinnen 39 huurwoningen en 131 koopwoningen gerealiseerd zullen worden.

En van de problemen tot nu toe was de zone waarbinnen het geluid van het vliegveld Hilversum bepalend was voor wel of niet bouwen. Om dat probleem, dat nog steeds niet is opgelost, te voorkomen, is er nu voor gekozen om minder woningen te plannen die gunstiger liggen ten opzichte van de geluidszone. Het zullen 39 huurappartementen worden (verhuurd door Atrium voor tussen de 920 en 1500 gulden in de maand) en 131 koopwoningen die tussen de 375.000 en 775.000 gulden moeten gaan opbrengen.

Bij de verkoop zullen Loosdrechters gedurende drie maanden de eerste keus krijgen stelt het college van Loosdrecht voor. De wijk wordt ontsloten door de Tjalk en later komt daar een ontsluiting naar de Rading bij. De huidige oude gemeenteraad zal nog over de plannen beslissen. Als die voor de plannen is kan de inspraak voor de bevolking starten.

Daarna zal de provincie Noord-Holland zich over de plannen moeten uitspreken.


Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...