... ...
Vorig bericht

Home

Volgend bericht


PvdA: Communicator

Wijdemeren, 29 juni 2001. In een column van Nico Postma van vandaag wordt Ties Hagen, lijsttrekker van de PvdA Wijdemeren aan het woord gelaten over een nieuw idee van hem, de zogenaamde "Communicator". (Liefhebbers denken meteen aan die mooie Nokia Communicator, gsm, organiser en emailapparaat in één, maar die bedoelt hij niet.)

De communicator wordt de Haarlemmer olie van de gemeentepolitiek als je de column mag geloven. Waar de communicator verschijnt verdwijnen alle problemen.

Enkele citaten:

"De communicator herstelt het vertrouwen tussen het bestuur en de burger. Hij is een professionele voorlichter die pakkende en wervende teksten kan schrijven."

"Hij is een hele goede voorlichter die het beleid uitlegt aan de burgers, maar ook andersom. Hij moet onvrede signaleren onder de bevolking en die aankaarten bij het gemeentebestuur."

"Raadsleden kunnen beter functioneren als ze alle kennis en informatie met de wethouder kunnen delen." en "Ze (de wethouders red.) moeten meer laten zien waar ze mee bezig zijn, door zelf verslagen te maken na een overleg." .. "een communicator kan dit uitstekend organiseren en doorspelen naar de bevolking, ook via een website."

"De communicator is iemand die ook e-mailtjes van de bevolking beantwoordt en verwerkt. Nu worden mailtjes nauwelijks door de gemeente verwerkt."

Dan stelt Nico Postma de slotvraag:

Nico Postma: "Eigenlijk is een communicator overbodig als raadsleden zelf goed zijn in communiceren."

Ties Hagen: "Misschien, hoewel raadsleden zich eigenlijk ook niet moeten bezighouden met een losliggende stoeptegel. Laten we er in ider geval eens een goede discussie over voeren in de nieuwe gemeenteraad en de boel eens flink opschudden."

Een knagend stemmetje in het hoofd van de Plassennet redactie: "Zouden de wethouders wel alle kennis met de raadsleden willen delen...?


Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...