... ...
Vorig bericht

Home

Volgend bericht


Opknappen De Slenk

's-Graveland, 1 juli 2001. Vorige week maakte wethouder Wim Neef tijdens de raadsvergadering bekend dat er twee miljoen gulden subsidie komt van de Provincie Noord-Holland om het bedrijventerrein De Slenk op te knappen.

Vandaag staan er in de Gooi- en Eemlander nog wat meer details. Wethouder Neef zegt dat het geld gebruikt gaat worden om het terrein op te knappen en "meer smoel" te geven. Zo wordt de infrastructuur en het riool aangepakt. Van de bedrijven wordt verwacht dat ze zelf ook meewerken en het aanzien van hun bedrijf verbeteren.

Verder zal een deel van de Cannenburgerweg worden opgeknapt. Er zullen op het terrein parkeervoorzieningen voor vrachtauto's worden gemaakt waarvoor een vergunningenstelsel in het leven wordt geroepen.


Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...