...

...

Vorig bericht

Volgend bericht


Groen Links

13 januari 2001. Wim van Oudheusden (PvdA Loosdrecht) zond ons onderstaande informatie toe over Groen Links.

GROENLINKS WIL:

  1. Wèl een grotere sterkere gemeente met gemeenschappelijke belangen, maar gevoed door DORPSRADEN, die behoeften en knelpunten kunnen kanaliseren naar het gemeentebestuur toe.

  2. Wèl een betere bereikbaarheid van de dorpskernen van de nieuwe gemeente, maar vooral via het openbaar vervoer. Mobiliteit voor de niet-mobielen waarborgen, zoals scholieren, ouderen en minder validen.

  3. Wèl sluipverkeer en (te) snelverkeer weren, koste wat het kost, maar géén aantasting van de rijke natuurgebieden in en rondom onze gemeente!!

  4. Wèl goed welzijnsbeleid, voor in standhouding van onze verenigingen en nieuwe vrijwilligersinitiatieven en dus géén extra lastenverlichting voor burgers, waardoor er voor deze andere nuttige zaken geen geld meer is.

  5. Wèl bereid tot verregaande samenwerking met een verwante partij, zoals in het verleden, om het democratisch gehalte van het nieuwe bestuur een impuls te geven.

Voor meer informatie kunt u bellen met Nelleke Schenkkan.

(Zie ook pagina gemeenteraad 's-Graveland of pagina politiek Wijdemeren.)

Ook de Gooi- en Eemlander van 11 januari bracht een stuk over De teloorgang van Algemeen Belang en de overstap van Nelleke Schenkkan naar Groen Links. Daarin werd gemeld dat GL wel in 's-Graveland, maar niet in Loosdrecht en Nederhorst den Berg bestaat. De partij zal naar verwachting geen afdeling Wijdemeren oprichten vanwege een tekort aan vrijwilligers. Van oudsher viel Groen Links 's-Graveland onder de afdeling Hilversum aldus Rie Boeve.

Nelleke Schenkkan zegt aan het eind van het artikel dat Groenlinks Wijdemeren bereid is tot verregaande samenwerking met andere partijen, met name met de PvdA. "Zo kunnen we het democratisch gehalte van het nieuwe bestuur een impuls geven. Splinterpartijen moeten we zien te voorkomen" :aldus Schenkkan, op dit moment fractievoorzitter van de éénmansfractie van Algemeen Belang.


Vorig bericht

Home

Volgend bericht