April  2000

Vlotten, poppen, sponzen en taarten

30 april 2000. Gisteren barstte het feest in Ankeveen echt goed los. Het eenmalige groot Ankeveens Waterkippenkoor trad op. Alle huizen zijn voorzien van poppen in de tuinen (een idee van Burgemeester Wim Kozijn). Er vond een vlottenrace plaats en en werd met taarten en natte sponzen gegooid. Ook Wim Kozijn stelde zich beschikbaar voor het taartwerpen. De opbrengst van zijn actie was fl. 1000,-- die de aanwezige burgers spontaan verzamelden om hem te kunnen bekogelen. Hij nam het sportief op. Wilt u het zien? Klik dan hier voor veel foto's van dit evenement en veel meer. (Deze foto's werden ons spontaan gestuurd vanuit Ankeveen, onze dank daarvoor.)


Ankeveen 1000

29 april 2000. De Gooi- en Eemlander zet vandaag Ankeveen uitgebreid in het zonnetje. In het dorp zijn de festiviteiten rond het duizendjarig bestaan nu echt losgebroken. Op de voorpagina van de zaterdagbijlage een aantal foto's van Ton Kastermans en teksten van Mandy Pijl waarin een sfeerbeeld wordt gegeven. Een bewaarnummer voor Ankeveners lijkt ons.


Raadslid Nelleke Schenkkan van Algemeen Belang, de Ankeveense Belangenpartij

Piet en Dora van Schie-Torsing uit Zuid-Afrika voor het ouderlijk huis van Piet

Fotograaf/cineast Evert Boeve op het Bergse Pad waar zijn woning aan ligt, verscholen in de natuur.

Het bestuur van de Ankeveense IJsclub

Aula geopend

28 april 2000. Na jaren was het gisteren zover. De aula van de begraafplaats aan de Beresteinseweg werd geopend. Wethouder Wim Neef verrichte de officiŽle opening. De begraafplaats is tevens uitgebreid met een paar honderd graven.


Schilderijen in Ankeveen

28 april 2000. In het kader van de feestweek wordt in de Hervormde Kerk in Ankeveen een schilderijententoonstelling gehouden. Het thema is Polderlandschappen rond Ankeveen. De schilderijen zijn bijeengebracht door A. Wildeboer, kunstschilder, restaurateur en taxateur. Op zondag, woensdag en zaterdag (6 mei) worden er taxatiedagen gehouden. Van maandag 1 mei tot en met zaterdag 6 mei kunt u in de kerk terecht van 14.00 tot 16.00 uur.


Achttiende ronde Ankeveen

28 april 2000. Maandagavond kunnen hardlopers en skeelers hun hart ophalen in Ankeveen. De achttiende ronde van Ankeveen gaat om tien voor acht van start bij de ijsbaan. De ronde is onderdeel van de feestweek ter gelegenheid van het duizendjarig bestaan van Ankeveen.


Geen bijval voor VVD

28 april 2000. Tijdens de raadsvergadering werd gisteren door de VVD-fractie voorgesteld om de geldnood van de Stichting Festiviteiten 's-Graveland (SFG) te lenigen. De Stichting had gerekend op achtduizend gulden subsidie voor een muziekspektakel op 5 mei. Er werd door de gemeente een subsidie toegekend van vijfhonderd gulden, conform regels van de subsidieverordening.

De VVD stelde voor om de regels opzij te zetten in dit geval en toch 5000 gulden te geven. De overige fracties waren niet mild in hun oordeel over dit voorstel van de VVD. Douwe van Essen (CDA) noemde het een goedkope verkiezingsstunt, Nadja Jungmann (D66) sprak van cliŽntelisme, Renť Voigt van Dorpsbelangen sprak van populisme. Rie Boeve (PvdA/Groen Links) vond het wel sympathiek, maar het ging haar te ver om de door de raad vastgestelde regels opzij te zetten. De VVD stond bij de stemming alleen. (Nelleke Schenkkan van Algemeen Belang was afwezig.) De subsidie bleef zoals hij was vastgesteld.


Ridder Piet

28 april 2000. Er zijn van die mensen waar een dorpsgemeenschap op steunt. Altijd bereid om hun kundigheden in te zetten in het algemeen belang. Piet van Enk is zo iemand. Gepensioneerd Chef FinanciŽn van de gemeente 's-Graveland, bestuurslid van het CDA in een aantal functies lokaal en bovenlokaal, en wielerliefhebber, de reden waarom hij al jaren zijn krachten geeft aan de organisatie van de Ronde van Kortenhoef. Het is dan ook terecht dat hij vandaag iets terug kreeg. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Piet, gefeliciteerd!


SUST zoekt chauffeurs

26 april 2000. Volgens de Gooi- en Eemlander zoekt de stichting Samen Uit Samen Thuis (SUST) chauffeurs die gehandicapten, bejaarden en eenzame mensen eens in de zes weken willen brengen naar restaurant De Drie Dorpen aan de Cannenburgerweg in Ankeveen. De bezoekers van de avondjes die SUST organiseert komen uit Kortenhoef, 's-Graveland, Bussum en Hilversum. Vooral de Hilversummers hebben hard aanvullend vervoer nodig. Een avond begint om half acht en eindigt om kwart over tien. Als u hier wat voor voelt kunt u bellen met 035 6923172 of 035 6561899.


Afscheidscadeau

21 april 2000. In de Wie Wat Waar deze week een hoofdartikel van Joop Glijn over het afscheidscadeau dat samengesteld gaat worden ter gelegenheid van de herindeling. Een comitť onder voorzitterschap van burgemeester Kozijn gaat zich inspannen voor het samenstellen van een boekje dat alle gezinnen en leefeenheden binnen 's-Graveland krijgen op 1 januari 2002. Het moment waarop 's-Graveland ophoudt te bestaan. Het zal een fotoboek worden over onze drie dorpen.Als u fotomateriaal heeft dat een kenmerkend beeld geeft over landschap, gebouwen, bewoners, bestuur, verkeer, bedrijfsleven of verenigingen, evenementen of religie en onderwijs, stuur dat dan naar de Historische Kring "In de Gloriosa" Kerklaan 89, 1241 CL in Kortenhoef. U kunt ook contact opnemen met de kring op woensdagavond tussen 19.30 en 21.30.


Nelleke wil JOP

21 april 2000. Raadslid Nelleke Schenkkan van Algemeen Belang geeft zich niet gewonnen. Het college wil de gemeentewerf in Ankeveen verkopen. Sterker nog, de colleges zijn daar al jaren mee bezig. Nu wil het college een open inschrijving gaan organiseren voor de verkoop van de werf. Zij vraagt nu in een brief aan het college om een deel van de opbrengst te besteden aan een JOP (Jongeren Opvang Plek). De jeugd hangt nu rond in de van Blarcumbuurt, soms tot ergernis van de buurt.

Wethouder Co de Kloet zal het voorstel in de raad van aanstaande donderdag brengen.


De Eekhoorn open

21 april 2000. Morgen, zaterdag 22 april gaat de speeltuin in Kortenhoef aan de Elbert Mooylaan, de Eekhoorn, weer open. Het wordt echt voorjaar.


Night of the Proms: geld tekort

21 april 2000. De Gooi- en Eemlander meldt vandaag dat de SFG (Stichting Festiviteiten 's-Graveland) gerekend had op achtduizend gulden subsidie van de gemeente, maar er slechts vijfhonderd krijgt. Er is vijftigduizend gulden nodig, waarvan sponsors er negen voor hun rekening nemen. De rest komt uit kaartverkoop en drankopbrengst. De gemeente heeft het geld echter niet.

Martin Luif, woordvoerder van de gemeente heeft de subsidieaanvraag tegen de subsidieverordening gehouden en komt tot de conclusie dat dit evenement slechts recht heeft op vijfhonderd gulden. Temeer omdat de gemeente al 15.000 gulden heeft uitgegeven aan onvoorziene uitgaven waarvoor nog dekking gevonden moet worden.

Bert Looman, de organisator kan de gevolgen nog niet overzien. In ieder geval zal er geschrapt moeten worden. Mogelijk is het zelfs de vraag of de veemarkt volgend jaar kan doorgaan.


Meenthof: verwarring

19 april 2000. Vanavond hield het college van B&W een hoorzitting in dorpshuis de Dobber. Alles in en om het winkelcentrum de Meenthof was het onderwerp van de avond. Maar met name het instellen van een blauwe zone om langparkeerders te verdrijven ten gunste van de klanten.

De winkeliers hadden gevraagd om de blauwe zone, dacht het college. Het college had dan ook besloten daarop in te gaan zo deelde wethouder Neef mee. Tijdens de hoorzitting hield een vertegenwoordiger van MKB Nederland een betoog dat blauwe zones overal ingevoerd zouden moeten worden. Opgelegd door de regio, zo zei hij.

De verwarring werd nog groter toen bleek dat de winkeliers helemaal geen blauwe zone wilden en dat het college om vijf uur 's middags informatie had ontvangen per fax over deze kwestie, maar daar geen kennis van had kunnen nemen. Ook de bewoners die in groten getale waren opgekomen wilden geen blauwe zone. Het eind van het liedje was dus dat het college iets besloten leek te hebben dat niemand wil. Dus maakte wethouder Neef gaande de avond toch weer ruimte voor een ander besluit.

Ook de behandeling van het convenant waarin gemeente, winkeliers en bewoners afspraken maken over het beheer, gebruik en aanzien van het winkelcentrum kende een uiterst verwarrend verloop. De discussie leidde niet tot conclusies.

Aan het begin van de avond werd meegedeeld dat er een gezichtsbepalende boom geplant was op de hoek van de Kerklaan en de Curtevenneweg. Een esdoorn. Men had er dertig kwekerijen voor moeten afbellen. Uw verslaggever is de gezichtsbepalende boom gaan bewonderen. Het was even zoeken, maar hij werd gevonden.....


Gezamenlijke Raad: Succes!

18 april 2000.

Gisterenavond vond in beslotenheid de eerste gezamenlijke gemeenteraad plaats van Loosdrecht, Nederhorst den Berg en 's-Graveland. Volgens de Gooi- en Eemlander waren de raadsleden opgetogen. "Het was alsof de nieuwe gemeente al gesetteld was."

In de tafelschikking was het al af te lezen. Felix Flameling (D66 Nederhorst den Berg): "Niet de raden, maar de fracties van de partijen zaten bij elkaar." De eensgezindheid was groot. Er was geen enkel oppositioneel geluid hoorbaar. Ook de lokale partijen Algemeen Belang en Dorpsbelangen uit 's-Graveland schaarden zich volledig achter de fusie." Wim van Oudheusden (PvdA Loosdrecht) spreekt van een saamhorigheidsgevoel en groot positivisme. "Van cultuurverschillen tussen de drie gemeenten was niets merkbaar." Douwe van Essen (CDA 's-Graveland): "Al drie jaar wordt er gepraat. Het heeft moeten groeien. Kijk naar het samengaan van de afdelingen sociale zaken. Daar staken de emoties de kop op. Emoties die je vaker ziet bij herindelingen. Die fusie is een goede les geweest."


Souverijn verhuisd

17 april. Een gelukkige familie Souverijn heft een glas champagne op een foto in de Gooi- en Eemlander van vandaag. Het taxibedrijf Souverijn bestaat 40 jaar en is naar het bedrijventerrein Nieuw Walden in Nederhorst den Berg verhuisd. Mededoprichtster Door Souverijn krijgt sinds een maand AOW en gaat ermee stoppen. Zoon Harry zet de zaak voort.


Gedenkboek Ankeveen.

17 april 2000. De Gooi- en Eemlander heeft vandaag een enorm artikel over het gedenkboek dat is uitgegeven naar aanleiding van het 1000-jarig bestaan van het dorp. Er hebben vele mensen aan meegewerkt, waaronder ook buitenstaanders als Krijn Spaan en Wim Kozijn. Het boek lijkt nu al een verzamelobject te zijn geworden. Het is uitgegeven in een oplage van 1000 stuks die fl. 50,-- per stuk gaan kosten. Wim Reijmerink (penningmeester Oranje Comitť, mederedacteur van het boek en oud-raadslid voor Algemeen Belang) reikte het eerste exemplaar uit aan Wil Veenman.


foto Ton Kastermans


Barend in de Stoel

16 april 2000. Vanavond werd het programma De Stoel van Rik Felderhof (NCRV) uitgezonden. Daarin zat een interview met een bekende markante Kortenhoever. Barend van Voorden, ťťn van de Kortenhoefse schilders. De plaatjes van hem en zijn omgeving ogen zelf als een schilderij. Kijk zelf maar.... (met dank aan de NCRV voor de prachtige opnamen)

De auto met De Stoel op het dak komt aanrijden op de Kortenhoefsedijk. Op de achtergond de toren van het Oude Kerkje.

Het interview

In zijn favoriete stoel achter het raam

In zijn atelier

Een bekend werk van Barend

Geen TV, geen telefoon....

In gepeins verzonken

Vraag...?

16 april 2000. Vandaag kregen wij de vraag wanneer de palingrookwedstrijd weer gehouden wordt. De vraag kwam van Paul Oudshoorn. Als u het weet mag u het direct aan hem mailen, maar u mag het ook via ons doen. Het zou aardig zijn als we hem samen met u het antwoord kunnen geven.


Spam uit Ankeveen

15 april 2000. Ongevraagde email met de bedoeling je iets te verkopen heet in het internetjargon "spam". Het is vergelijkbaar met het feit dat iemand ongevraagd een folder bij je in de brievenbus gooit. Spam is in strijd met de "nettiquette", de ongeschreven regels op internet.  Beroemd is het geval, een paar jaar geleden, waarbij een advocatenkantoor uit New York emailadressen verzameld had van duizenden mensen en vervolgens in zijn onschuld per email reclame maakte. Het gevolg was dat de internetgemeenschap wraak nam. Die duizenden mensen stuurden mailtjes terug en sommigen verstuurden een zogenaamde mailbom, een programmaatje dat automatisch honderden emailtjes aanmaakt en verstuurt. Resultaat, de mailserver van het kantoor ging een dag lang plat, want hij kon de mail niet meer verwerken.

Vandaag kregen wij een mailtje waarin wij uitgenodigd werden om te komen lunchen in Ankeveen. Van Terry. Sommigen van u zullen het wellicht ook gehad hebben. En als u toevallig op een emailadres stond waarachter een list (een lijstje emailadressen) schuil gaat, dan heeft u het misschien wel meer keren ontvangen. Wij begrijpen dat het verleidelijk is om bijv. de adressen van de emailgids voor dit doel te gebruiken. Maar, wij raden het sterk af, want misbruik van emailadressen kan vroeg of laat leiden tot de bovengenoemde taferelen als iemand niet gediend is van uw email. En het kan ook het einde van de openbare emailgids op deze site betekenen. Liever niet doen dus...


Ankeveen, 1032 eters

15 april 2000. Op 30 april zal in Ankeveen een feestmaal georganiseerd worden als massale reunie van Ankeveners in het kader van het duizendjarig bestaam van Ankeveen. De mensen die ingeschreven hebben komen van heel de wereld. (Zuid Afrika, Zwitserland en BelgiŽ) Tiny Beemsterboer denkt dat de organisatie het wel gaat redden om dit aantal hongerige monden te voeden.


Discussie de Meenthof

15 april 2000. Op woensdagavond zal er in de Dobber gepraat worden over winkelcentrum de Meenthof. De omwonenden van het centrum klagen over zwerfvuil en andere ongemakken. Bovendien willen sommigen een oplossing voor de parkeerproblemen die de Meenthof veroorzaakt. Daarbij wordt gedacht aan het instellen van een blauwe zone om langparkeerders te weren ten gunste van de klanten. De kosten van het instellen van de blauwe zone, circa fl. 15.000, zijn ook onderwerp van discussie. De winkeliers willen dat de gemeente betaalt, de gemeente vindt dat de winkeliers moeten betalen.


Muziekfeesten

14 april 2000. Komend weekeind zal de muziekschool VML (Verenigde Muziek Lycea) uit Hilversum doprshuis de Dobber in Kortenhoef gaan gebruiken om er muziekfeesten te organiseren. Kinderen van vier tot acht jaar zullen uitvoeringen verzorgen. Zaterdag vanaf 16.00 en 19.00, zondagmiddag vanaf 14.00 uur.


Aanloop herindeling

13 april 2000.

In de Gooi- en Eemlander van vandaag werd aangekondigd dat de gemeenteraden van Loosdrecht, Nederhorst den Berg en 's-Graveland maandagavond met elkaar gaan praten en kennismaken. De colleges van B&W hebben dit initiatief genomen.Er zijn al jaren intensieve contacten tussen de partijen en tussen de colleges vooruitlopend op de herindeling. Dit keer krijgt de bijeenkomst echter voor het eerst een min of meer formeel tintje.Er is geen agenda en er zal achter gesloten deuren worden gesproken. Het doel van de vergadering is vooral met elkaar kennismaken en contacten leggen.


Reactielijn

10 april 2000. Op deze site staat ook een rubriek die "Reactielijn" heet. Sommige trouwe lezers hebben hem al ontdekt en reageren. Beschouw de rubriek als een prikbord waar u een korte mededeling kwijt kunt, opdat anderen hem kunnen lezen en er eventueel ook weer op reageren. U mag de rubriek ook gebruiken om iemand in het zonnetje te zetten. Zolang de inhoud van de reactie niet over de schreef gaat wordt hij zonder enige aanpassing geplaatst. Even kijken? Klik hier.


Drie Dorpenloop

9 april 2000. De inschrijvingen voor de Drie Dorpenloop zijn geopend. Deze hardloopwedstrijd begint zo langzamerhand al een klassieker te worden. Dit jaar zal op 1 juni (Hemelvaartsdag) de wedstrijd weer starten van Sporthal De Fuik aan de Zuidsingel. De Drie Dorpenloop is opgenomen in het circuit van de Top Twaalf lopen in onze regio. Er kan gelopen worden over afstanden van 3, 7, 12 en 21 kilometer. Wilt u meer weten of wilt u zich inschrijven, dan kan dat ook als u hier klikt


Adhesie

9 april 2000. Men is het kennelijk met ons eens. Er komen al aardig wat mailtjes binnen waarin gevraagd wordt om internet over de kabel. Heeft u nog niet gereageerd en vindt u wel dat Casema ook in onze gemeente internet via de kabel moet gaan bieden, laat het ons dan weten. Een simpel mailtje is voldoende. Stuur het aan webkrant@wijdemeren.com .


Internet via de kabel

8 april 2000. Vandaag gleed een brief in de bus waarin Nuon (u weet wel, van Vitesse, voor de naamsbekendheid), aankondigt dat de incasso van de tarieven voor de kabel uitgevoerd gaat worden door Remu. De kabel in 's-Graveland is eigendom van Casema (onderdeel van Dutchtone, dochter van France Telecom). Casema heeft ook de kabel in Bussum, Nederhorst den Berg en Naarden. In Hilversum is de kabel eigendom van UPC, voorheen A2000. UPC biedt al geruime tijd internet via de kabel. 

Ook wij willen in onze dorpen natuurlijk kunnen kiezen tussen internet via de kabel of via een telefoonlijn van KPN. Tot op heden is hierover in onze gemeente nog geen enkel debat gevoerd. In Huizen bijv. heeft de gemeente zich actief ingezet om Casema te bewegen tot het leveren van internet via de kabel, daartoe aangezet door een groep bewoners.

Het wordt dus tijd om ook hier maar eens van ons te laten horen, want anders blijft ons Casema eiland, dat ligt voor de kust van het grote UPC (Hilversum) vasteland, verstoken van de mogelijkheid om te internetten via de kabel met hoge snelheid tegen een vast tarief. Op zich zou het voor Casema wel eens oninteressant kunnen zijn om dit kleine gebied van internet via de kabel te voorzien. Wij vinden dat er keuze moet komen tussen de kabel en KPN. Concurrentie dus, om het monopolie van KPN te doorbreken. Daarom moet er maar eens wat geluid vanuit de internetgemeenschap in onze gemeente komen.

Als u deze stelling ondersteunt, stuur dan een reactie naar webkrant@wijdemeren.com , dan zullen wij de reacties bundelen en het gemeentebestuur en Casema laten weten of u er wat van vindt en wat u er van vindt. U kunt ook een email sturen naar de Casema Utrecht@office.Casema.nl .


Politiek schrijft (weer)

5 april 2000. In de Wie Wat Waar van vandaag stonden twee stukken van politieke partijen. Dat is vermeldenswaard omdat alle partijen, met uitzondering van Algemeen Belang, na de crisissituatie van vorig jaar radiostilte in acht hebben genomen omdat de stukjes negatief werkten op de sfeer in de raad. Maar vandaag was daar ook weer een stuk van het CDA. De partij laat weten de regelmatige stukjes weer te gaan schrijven. Men roemt in het stuk de resultaten die dit college geboekt heeft. Voorts wordt gemeld dat de afdelingen van Loosdrecht, Nederhorst den Berg en 's-Graveland al nauw samenwerken in afwachting van de komende herindeling. Voor wie kennis wil maken met het CDA staat de deur van het Kraaiennest op 11 april om 20.00 uur open.

Algemeen Belang besteedt in haar stukje aandacht aan de kwestie van de pacht van de Dobber. De partij stelt dat men altijd de nadruk heeft gelegd op de kosten-baten van de Dobber. Wie het stukje leest krijgt de indruk dat Algemeen Belang spijt heeft van het feit dat men voor het collegevoorstel heeft gestemd. Zo staat er: "En let wel: de financiŽle verantwoordelijkheid voor de kapitaallasten (fl. 90.000 per jaar), groot onderhoud (onbekend), en evt. contractafkoop (onbekend) blijft een last voor de gemeente." (Die onbekendheid met de kosten was ook de reden waarom Douwe van Essen (CDA), Gerrit van den Broek (VVD) en Nadja Jungmann (D66) tegen stemden.)

Tenslotte feliciteert de partij haar oud-voorman Wim de Kwant met het nieuwe hof dat zijn naam draagt.


Continuing story: Werf Ankeveen

5 april 2000. Vanavond wordt in de commissie burgerzaken opnieuw de verkoop van de gemeentewerf in Ankeveen behandeld nadat de vorige behandeling in chaos eindigde omdat er plotseling oude aanspraken van burgers op tafel kwamen. De aanspraken zijn inmiddels uitgezocht en blijken volgens wethouder Co de Kloet niet meer te behelzen dan dat de betreffende belangstellenden geÔnformeerd zouden worden als het onderwerp op de agenda zou komen. Het voorstel van Nelleke Schenkkan om op de werf een jeugdhonk te vestigen wordt door de wethouder afgewezen. Waarom nu plotseling de Kloet de werf behandelt in plaats van wethouder Neef (grondgebied) wijt hij aan een misverstand.


Carole Denninger: Curtevenneprijs 2000


foto: Ton Kastermans

5 april 2000. Op de voorpagina van het regiokatern van de Gooi- en Eemlander van vandaag een grote foto van Carole Denninger die een kus van Dick Bijloo, voorzitter van de Vereniging Curtevenne, in ontvangst neemt. De kunsthistorica wordt overladen met eerbetoon. Vorig jaar werd ze ereburger van 's-Graveland, nu ontving ze de Curtevenneprijs 2000 van de vereniging Curtevenne. Deze vereniging zet zich in voor het historisch karakter van de drie dorpen van de gemeente 's-Graveland. Met name het boek dat zij schreef over de Kortenhoefse schilders en haar inzet voor de manifestatie Kortenhoef Schildersdorp van vorig jaar oogstten lof.


Gerrit van den Broek: rectificatie

4 april 2000. De Gooi rectificeert het artikel over de behandeling van de verpachting van de Dobber in de raad van vorige week. Gerrit (VVD) hield stand tegen de druk van burgemeester Kozijn toen deze het voorstel om te verpachten verdedigde. Hij stemde tegen het voorstel van het college en tegen zijn fractiestandpunt. In de krant stond echter dat Jan vanden Broeck (CDA) had tegengestemd. Daar was het net weer anders. Jan had voor gestemd en was het Douwe van Essen die tegen het voorstel van het eigen college stemde.

Het is ook ingewikkeld met twee de Kloeten en twee van den Broe(c)ken in de raad...


ARTV: privatiseren

4 april 2000. De Gooi- en Eemlander meldt dat ook de Ankeveense tennisvereniging (ARTV) geprivatiseerd zal worden.De privatisering van tennisvereniging Westerveld had indertijd veel voeten in de aarde. Dit keer wil de vereniging graag privatiseren. De ARTV koopt het complex voor fl. 18.000. De grond wordt voor 75 jaar in erfpacht gegeven. Trudi Meester, de penningmeester denkt dat alle kosten goed zijn op te brengen en wil bovendien liever voor de komende herindeling met Loosdrecht en Nederhorst den Berg baas in eigen huis zijn. Men is bang dat de club zou moeten verdijnen in de niuew gemeente als er vele tennisclubs in de nieuwe gemeente blijken te bestaan.


Schrijvers bij Kunst aan de Dijk

4 april 2000. Zondagavond 9 april zullen een viertal schrijvers samen met Hedy d'Ancona een literaire avond in het Oude Kerkje verzorgen. Meer weten? Klik dan hier.


Jetski's van Wijde Blik weg

4 april 2000. Op de Loosdrechtse plassen zijn jetski's al verboden. Als de raad van 's-Graveland er haar goedkeuring aan hecht, dan zal ook de Wijde Blik tot verboden gebied worden verklaard voor deze apparaten.Op 5 april zal de commissie burgerzaken er een oordeel over vellen, eind april zal de raad het definitieve besluit nemen.


VVD Muiden: explosie ledental

4 april 2000. Eerder kon u bij ons de perikelen van de VVD afdeling in Muiden lezen die uitliep op een handgemeen tussen de vrouw van de fractievoorzitter Erik Pieter Vlaanderen en zijn fractiegenote. De crisis leidde tot het aftreden van Erik Pieter. Op een afdelingsvergadering verschenen plotseling een flink aantal tot dan toe onbekende leden. De afdeling groeide van 67 naar 103 leden in no time. "Er is geronseld"  :werd er gefluisterd.

Ideetje voor noodlijdende afdelingen van andere partijen? Gewoon gaan meppen...


Wijde Blik recreatie

3 april 2000. De vijf eilanden in de plas de Wijde Blik worden voorzien van 75 aanlegplaatsen voor boten. Ook komen er zwemstrandjes. De eilanden die ontstaan zijn tijdens de zandwinning in de jaren zestig worden geheel opgeknapt. Voorzitter Henk de Kloet van de VWK (Verenging Waterrecreatie Kortenhoef) zegt dat dit te danken is aan de inzet van zijn verenging. De werkzaamheden moeten nog voor de zomer klaaar zijn. De plas is nu nog van de provincie, maar deze zal hem binnen afzinebare tijd over dragen aan Natuurmonumenten. Het project gaat 1,1 miljoen gulden kosten. Die kosten worden gedragen door de gemeente 's-Graveland, Natuurmonumenten, de DWR, het Gewest Gooi- en Vechtstreek, het Groene Hart, de Stichting Recreatie Toervaart Nederland en de jachthavenexploitanten rond de Wijde Blik.


nieuwshome.gif (2185 bytes)