Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto's: Douwe van Essen

Bron:  Wijdemeerse Webkrant


Gat in begrotingsvoorstel geschoten

Wijdemeren, 12 november 2003. Vanmorgen om 10.00 uur kwamen raad, college, ambtenaren, pers en radio weer fris de raadszaal binnen om deel twee van de Algemene Beschouwingen mee te beleven. Het zou om half zes eindigen in een stemming waarbij, ondanks verzet van Co de Kloet, een gat geslagen werd in de begroting.

Deze tweede dag van de begrotingsbehandeling was beter door te komen dan de eerste die door het voorlezen van ellenlange verhalen zeer slaapverwekkend was. Vandaag reageerden de partijen op elkaar en werd er vrij veel geschorst, waardoor de toehoorders even op adem konden komen en de benen strekken. 's Morgens liep het schema flink uit, maar in de loop van de middag werd de schade ingehaald en was de vergadering een half uur voor schema afgelopen om 17.30 uur.

De vergadering begon met de tweede termijn van de partijen, waarin die konden reageren op de antwoorden die het college de avond tevoren voorgelezen had. Alle partijen liepen de antwoorden af die zij op hun vragen gekregen hadden. Af en toe werd over en weer een stekeligheid gedebiteerd.


Aan het eind van de dag was de CDA fractie weer op volle sterkte. Jan van den Broeck was teruggekeerd in de schoot van de fractie na een dag hard werken. Stemmen maar...

CDA: OZB stijging verminderen

Zo opende Betske van Henten (CDA) met de verzuchting dat zij de voorstellen van de VVD niet goed kon beoordelen, omdat deze partij zich niet aan inlevertijd van de vragen en aan de spreektijd had gehouden. Ondanks het verzet van wethouder Co de Kloet (DBW, financiën) hield het CDA vast aan haar voorstel om € 170.000 voor het brandweerplan niet uit de OZB-stijging te dekken, maar uit de algemene reserve (de spaarpot van de gemeente), waardoor de OZB-stijging van 23 % terug zou gaan naar 19 %. Ook steunde het CDA de gedachte om de inflatiecorrectie van de OZB, die door het college op 3 % gezet was, terug te brengen tot 2%. Dit omdat de inflatie flink gedaald is. Daarmee had de grootste coalitiepartij de toon gezet en de ramkoers op het OZB voorstel van Co de Kloet ingezet.

VVD: bezuinigen en sparen

Wim Lorjé (VVD) hield weer een krachtig pleidooi om te bezuinigen en nu door de zure appel heen te bijten. De afboeking van de algemene reserve, zoals door het CDA voorgesteld, kon in zijn ogen geen genade vinden. De reserve is al te klein en de risico's zijn groot, zo vond hij. De andere partijen, behalve DBW, werden door hem met Sinterklaas vergeleken, hetgeen hier en daar tot protest leidde, o.a. bij Felix Flameling van D66 en Gert Zagt van DBL. Geen uitbreidingen in de formatie en nu fors bezuinigen, was de boodschap van Lorjé.


De fractie Dorpsbelangen Loosdrecht in conclaaf met voorzitter
Tineke Franssen (staand) en griffier Baerte de Brey (op de hurken)

DBL: OZB geleidelijk laten stijgen

Gert Zagt (DBL) had waardering voor de uitgebreide beantwoording van de vragen, maar had zich niet door Co de Kloet laten overtuigen. De OZB kon volgens hem best geleidelijker stijgen. Ook wilde hij het inflatiepercentage in de OZB stijging, net als het CDA, beperken, zij het dat DBL het wilde halveren tot 1,5 %.


V.l.n.r: Lia Moote (PvdA), Wim Lorjé (VVD) en Kees Bosdijk (PvdA).
"Kunnen wij de handen ineen slaan om de begroting te redden?"

PvdA: Luister naar het college!

De PvdA steunde het idee van het college om nu de OZB met 23% te laten stijgen, om het tarief in 2005 en 2006 slechts met de inflatiecorrectie bij te stellen. "Hebben DBL en de VVD eigenlijk wel geluisterd naar het college?" :vroeg Lia Moote. "Ik mis de constructieve opstelling van de VVD!" Wim Lorjé reageerde direct. "Dat begrijp ik niet! Wij huilen niet mee met de wolven in het bos, wij komen met voorstellen! Hoezo niet constructief?" Moote antwoordde dat De VVD niet mee had gedaan bij het opstellen van de programbegroting. "U begrijpt de democratie niet!!!" René Voigt (DBW) die had opgeroepen om meer te debatteren in de raad kwam er tussen. "Debatteren betekent niet dat je boos op elkaar moet worden..." :zei hij, waarna de spanning wegebde.

DBW: De krant is ook saai!

René Voigt (DBW) was de enige die terugkwam op het vertrek van de pers de avond tevoren. "De behandeling gisteren was saai. Volgende keer moeten we maar een schriftelijke voorronde hebben om het eindeloze voorlezen te voorkomen. Het opstappen van de pers gisteren snap ik wel, maar het was niet fraai dat ze dat allemaal tegelijk deden. De stukken van de journalisten zijn ook vaak heel saai. Die sla ik dan ook snel om." (Rechts boven op je scherm staat een kruisje. Klik daar maar op. red. :-) ) Eerder had hij voorgesteld om van alle onderdelen (programma's) van de begroting € 20.000 af te halen om zo een aanzienlijke besparing op de OZB te bereiken. Hij zag in dat dit gezien de krachtsverhoudingen in de raad een "mission impossible" was en liet dat verstrekkende voorstel voor het moment dus vallen.


Een saaie foto van de DBW fractie.
"Goh, zijn we nog zo groot?"
Links Henk de Kloet, rechts René Voigt.

Over het gemeentenieuws in de lokale bladen was hij het niet eens met het college. Dat stelt voor om de frequentie van de nieuwsberichten te beperken tot eens per veertien dagen. Voigt vond dat een slecht voorstel. In eerste termijn had hij zich al zeer kritisch uitgelaten over de "hype" van de gemeentelijke website. Nu vroeg hij zich af waar de gemeente de tijd en het geld vandaan haalt om de website verder uit te bouwen.

Ook Voigt riep op om het inflatiepercentage in de stijging van de OZB naar beneden bij te stellen. De steun voor het CDA en DBL groeide.


Nelleke Schenkkan (GL) met op de achtergrond haar
steunfractieleden Edwin Bult en Rie Boeve.
"Maaien moet, autorijden moet niet, paardenpoep moet niet en klepelen moet niet."

GL: Maaien is belangrijk voor de recreatie.

Nelleke Schenkkan (GL) verklaarde vast te houden aan de autoloze zondag op Emmaweg en Koninginneweg in Kortenhoef, ondanks de afwijzing van het college. In tweede termijn verklaarde zij dat het maaionderhoud belangrijk was voor de aantrekkingskracht van de gemeente op recreanten, waarmee dit onderwerp plotseling in de portefeuille van wethouder Bert Nagel belandde. Ook kondigde zij aan een motie over paardenpoep in te zullen dienen, hetgaan zij later ook deed.

GL was wel voor een reductie in het gemeentelijke nieuws tot eens per twee weken. Over de OZB stijging zei Nelleke Schenkkan dat zij als eerste hadden voorgesteld om de € 170.000 van het brandweerplan uit de Algemene Reserve te halen en zo de stijging van de OZB met 4 % te verminderen. Betske van Henten (CDA) tekende direct protest aan tegen deze claim van Nelleke. "Wij waren de eersten die dat voorstel deden!" Weer een stem voor het CDA voorstel...


Felix Flameling (D66)
Let op het wapen van Nederhorst den Berg
op zijn das, boven het suikerzakje.
"Geen moties, geen amendementen..."

D66: Geen amendementen en moties.

Felix Flameling opende met de mededeling dat D66 geen amendementen en moties zou indienen. "Als een kleine partij die indient, dan worden ze toch nooit aangenomen. Ik zie wel bij de later in te dienen voorstellen of er wat voor ons bij is dat we kunnen steunen." Ook hij verklaarde voor uitsmeren van de OZB stijging te zijn. De VVD daagde hij uit met de vraag: "Waar zijn wij Sinterklaas?" Lorjé: "Omdat u niet bezuinigt!" "Dus, omdat wij geen bezuinigingsvoorstellen indienen zijn wij Sinterklaas. Wat een onzin..." : reageerde Flameling.

Daarmee was de tweede termijn afgelopen. Er tekende zich een meerderheid af voor beperking van de stijging van de OZB.

Na de schorsing was het weer de beurt aan het college.

Co de Kloet, wethouder financiën, opende de rij. Hij wilde eerst even twee dingen kwijt. Het gebouwenplan in 's-Graveland is niet van de baan. Wel is het zo dat ING Vastgoed nu niet wil betalen voor het Plutoterrein. Als gevolg daarvan is er geen geld voor verbetering en vernieuwing van de diverse verenigingsgebouwen. Er zijn gebouwen die inmiddels gevaarlijk zijn. Volgende week zal zelfs een gebouw gesloten moeten worden. Welk gebouw, van welke vereniging, zei hij er niet bij.


Links wethouder Co de Kloet (fin.), rechts wethouder
Ties Hagen (personeel en communicatie).
"We houden het samen wel droog Ties."

Co de Kloet: Niet tornen aan OZB stijging!

Wederom hield hij een krachtig pleidooi om niet te tornen aan de OZB stijging. "De Algemene Reserve moet onaantastbaar zijn. Gebruik van die reserve voor dekking van de € 170.000 van het brandweerplan is "bijna onaanvaardbaar". (Had hij "onaanvaardbaar" gezegd, dan had dat later politieke gevolgen voor hem gehad. red.) Ook voorspelde hij dat Wijdemeren onder preventief toezicht (curatele) van de provincie zou blijven als deze greep in de kas werd gedaan. Tenslotte wees hij erop dat het rijk binnen afzienbare tijd de OZB stijgingen gaat maximaliseren. Als Wijdemeren dan met een "lagere" OZB opbrengst zit, dan kunnen we daarna de schade die nu aangebracht wordt niet inhalen (c.q. terug storten in de Algemene Reserve).


V.l.n.r: weth. Bert Nagel (CDA), weth. Yvonne Siemons (DBL),
weth. Wim Neef (CDA), weth. Co de Kloet (DBW).
Co de Kloet: "Uw amendement is bijna onaanvaardbaar."

Bert Nagel: Het zijn er maar negen!

De VVD had als bezuiniging ingebracht om de subsidie op het leerlingenvervoer naar buiten de gemeente te schrappen. Daarbij was hun oog met name gevallen op die leerlingen die vanwege religieuze redenen naar scholen buiten Wijdemeren gaan. Bert Nagel, wethouder onderwijs, hielp de VVD snel uit de droom. Er gaan 79 leerlingen met dat type vervoer, waarvan 70 vanwege medische redenen en negen vanwege religieuze redenen. Niet een besparing om juichend in te boeken.

Ties Hagen: Het zijn er maar zeven!

Wethouder Ties Hagen, personeel en communicatie, reageerde op de bezuinigingen op inhuur. De indruk was gewekt dat er grote aantallen inhuurkrachten op Rading 1 rond lopen. "Dat zijn er maar zeven." meldde Ties Hagen. "En daar heeft u nog niets aan, want het zijn veelal parttimers, die 1, 2, 3 of 5 dagen voor ons werken. "Dat valt mee!" :gaf Wim Lorjé toe.

Over de website zie Hagen dat hij zeer tevreden is met de website en het feit dat deze binnen alle begrote kosten is ontwikkeld. Trots meldde hij dat er een ranking is van alle gemeentelijke websites en dat Wijdemeren het daar heel aardig doet. (Webdam. Een site die overigens al circa vijf jaar bestaat. red.) De komende kosten voor de site zijn zeer beperkt. Er worden alleen nog wat formulieren toegevoegd aan het digitale loket. Over de reductie op de verschijning van het gemeentelijke nieuws in de lokale bladen was hij kort. We hebben het onderzocht, en het kan gemakkelijk. We kijken trouwens ook naar een alternatief voor de bladen." Welk alternatief zei hij er niet bij...


Esther Luyer (CDA) druppelt het oor
van wethouder Wim Neef (ook CDA)

Wim: "Ik wil die stemmingen wel goed
kunnen horen!"

Het eindspel.

Na een lange schorsing kwam het moment suprčme van deze marathonzitting. Het indienen van de moties en amendementen. Het waren er een stuk of twintig. Nadat het college zich beraden had op de moties en amendementen, kwam de ontknoping.

Veel werd overgenomen door het college. Het voorstel van DBL om de inflatiecorrectie 1,5 % te verlagen werd schoorvoetend door Co de Kloet (fin.) geaccepteerd, onder voorwaarde dat "de beer op de weg", het voorstel van het CDA om te dekken uit de Algemene Reserve van tafel zou gaan. "Als het CDA voorstel wordt aangenomen, dan gaat dit niet door." Hij wist nog niet wat hem boven het hoofd hing.

Stemmingen.

Bij de stemming over de amendementen die het college ontraden had was die van het CDA over de dekking van het brandweerplan uit de Algemene Reserve het eerst aan de beurt. De PvdA en de VVD waren tegen dit amendement. De overige partijen voor, waardoor het zonder stemming aangenomen was. De stijging van de OZB was 4 % minder.

Het tweede amendement dat dezelfde weg ging, zij het dat dit keer de VVD ook voor was, maar de PvdA en GL tegen, was dat van DBL om de inflatiecorrectie te beperken tot 1,5 %. En zo ging er weer 1,5 % af, waardoor de OZB stijging voor 2004 bepaald was op 17,5 %.

De stemming over een amendement van de VVD leverde wat spanning op. Het ging over het voorstel om het leerlingenvervoer niet langer te subsidiëren. Het CDA, bij monde van Esther Luyer, beriep zich op de onderwijsvrijheid (artikel 23) om tegen te stemmen.Het mocht niet baten, met de stemmen van het CDA en GL tegen, werd het amendement met 11 tegen 8 aangenomen.

De vergadering werd door burgemeester Don Bijl afgesloten, waarbij hij opmerkte dat de eerste duale begrotingsbehandeling af en toe een zoektocht was geweest, maar dat goed gekeken zal worden naar verbeteringen in de toekomst.


Reacties

Gebroken link? Probeer het archief als de verwijzing enige maanden geleden is!

Zoeken

Het Wijdemeerse weer:
Half bewolkt, koud, 5 graden

Het archief vanaf januari 2000 tot nu.
Van dag tot dag.

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...