Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto's: -

Bron: Gemeente Wijdemeren 


Raadsagenda

Wijdemeren, 21 mei 2003. Morgenavond om 20.00 is de raadsvergadering in het voormalige gemeentehuis van Loosdrecht. De agenda.

Nieuw is het verschijnsel "hamerstuk". Tot nu toe werd altijd ieder agendapunt behandeld en bleek op dat moment of een fractie het er iets over wilde zeggen of niet. Was dat niet het geval, dan werd het daarmee een hamerstuk. Nu wordt tijdens de voorbereidende commissievergaderingen al vooraf afgesproken of een agendapunt een hamerstuk zal zijn of niet.


tijdstip: 22 mei, 20.00 uur
plaats: raadzaal Loosdrecht
agenda: onder voorbehoud
 1. Gebouwenplan
 2. Aanvullend krediet voor nieuwbouw
  ‘Sint Antoniusschool’ en
  peuterspeelzaal ‘Het opstapje’ in
  plangebied Zuidsingel 7
 3. Krediet vervangen gebouw ‘de
  Meidoorn’ te Loosdrecht
 4. Verzelfstandigen bestuursacademie,
  financiële slotbijdrage en liquidatie
  gemeenschappelijke regeling
 5. Programmatische aanpak handhaving
  in Wijdemeren
 6. Keuze accountant
 7. Beleidsregels Jubilea (hamerstuk)
 8. Krediet herstraten Overmeer fase
  II
 9. Krediet inspectieplan bruggen
  (hamerstuk)
 10. Krediet bouwrijp maken Zuidsingel
  fase 7 (hamerstuk)
 11. Krediet brug Machineweg (hamerstuk)
 12. Uitbesteden opstelling Welstandsnota
  (hamerstuk).

De raadsvergadering is openbaar. U kunt hem op de publieke tribune bijwonen. Wilt u voor aanvang inspreken over welk onderwerp dan ook, dan moet u dit voor aanvang van de vergadering melden bij de griffier, de heer Baerte de Brey, telefoon (035) 6559541, e-mail:
bmh.debrey@gemeentewijdemeren.nl.

...

De vergadering is live te volgen bij het programma ‘Gemeentehuis Thuis’ van radio Wijdemeren.
92,3 FM op de kabel, 106,9 FM via de ether.


Reacties

Het Wijdemeerse weer:
Wisselvallig, af en toe een bui, 13 graden

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...