Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto's: -

Bron: Gooi- en Eemlander


Woonlasten

Wijdemeren, 9 februari 2003. Wijdemeren blijkt in de middenmoot te zitten als het gaat om de woonlasten die de gemeente oplegt. De stijging van de lasten dit jaar is het laagst in Wijdemeren.

Dit blijkt uit een aantal overzichten die de Gooi gisteren publiceerde. Het gaat daarbij om de optelsom van OZB, afvalstoffenheffing en rioolrecht.

In de tabel werd uitgegaan van een gezin met twee kinderen die wonen in een huis met een gemiddelde prijs.

Dan blijkt dat het Blaricumse gezin het duurst uit is met € 1055,96 per jaar. Voor de woonlasten kan het beter verhuizen naar Soest, waar de lasten het laagst zijn. "Slechts" € 556,87 is het gezin daar kwijt. Als het gezin in Wijdemeren woont, dan is het € 687,23 aan gemeentelijke woonlasten kwijt.


René Voigt (DB)

Onthullend zijn ook de stijgingspercentages die in dezelfde tabel staan. Absolute kampioen prijsopdrijven is de gemeente De Bilt met 19,2 %. De andere gemeenten die in de dubbele cijfers (10 of meer%) stijging zitten zijn Blaricum, Muiden, Huizen, Eemnes en Baarn. Met een stijging van 2,7% is Wijdemeren de gemeente met de laagste stijging. Dit is te danken aan het ingrijpen van de gemeenteraad onder aanvoering van René Voigt (DB) tijdens de Algemene Beschouwingen in november. Wethouder Co de Kloet van financiën (DB) stelde toen namens het college een stijging van 14% ozb voor (afgezien van de andere stijgingen). De raad ging hier dwars voor liggen en beperkte de stijging tot 3%. Was dit niet gebeurd, dan was Wijdemeren in de top van de tabel terecht gekomen.

Gezien de plannen met betrekking tot de huisvesting en de wettelijke verplichtingen die de gemeente heeft ten aanzien van de veiligheid, lijkt het onwaarschijnlijk dat Wijdemeren voor 2004 weer de laagste stijger zal kunnen blijven. Tijdens de Algemene Beschouwingen werd o.a. tijdelijk € 155.000 uit de tijdelijke reserve (spaarpot van de gemeente) gehaald ten behoeve van de brandweer.


Reacties

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...