Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto's: Douwe van Essen

Bron: Wijdemeerse Webkrant


Bijl: Wapen ingediend

Wijdemeren, 4 december 2003. Zoals afgesproken tijdens de raad, kwam burgemeester Don Bijl tijdens de commissie Bestuur en Middelen uitleg geven over de gang van zaken rond het gemeentewapen van Wijdemeren.

Hij gaf eerst uitleg over de wijze waarop een gemeentewapen tot stand komt.


V.l.n.r: Griffier Baerte de Brey, H.M. de Koningin,
commissievoorzitter Wim Voeten. (CDA)

De raad en/of het college kan een ontwerp naar de Hoge Raad van Adel sturen en daarbij om advies vragen. De Hoge Raad van Adel werkt dat ontwerp verder uit als het ontwerp voldoet aan minimale heraldische, historische en esthetische eisen. Voldoet het ontwerp daar niet aan, dan ontwerpt de Hoge Raad zelf een wapen. Dat wapen wordt terug gestuurd naar de gemeente, waarna die een verzoekschrift bij de Koningin indient om het wapen te mogen voeren. Dat resulteert in een Koninklijk besluit en een z.g. wapendiploma. Hij vertelde dat het niet aan te raden is om met de Hoge Raad van Adel in discussie te gaan over het ontwerp dat naar de gemeente gestuurd wordt. Discussie wordt niet gewaardeerd en afgestraft met onthouding van goedkeuring. Er zijn gemeenten waar een dergelijk verschil van mening met de Hoge Raad geleid heeft tot ellenlange procedures, die vrijwel nooit door de gemeente gewonnen worden. (Meer informatie vindt u hier.)


Don Bijl: "Ik heb de vrijheid genomen het ontwerp
van Luijt Postma bij de Hoge Raad van Adel in te dienen."

Don Bijl gaf toe dat hij op eigen houtje het ontwerp dat Luijt Postma ooit maakte naar de Hoge Raad voor advies heeft gestuurd. Letterlijk zei hij: "Ik heb de vrijheid genomen om het wapen van Postma naar de Hoge Raad van Adel te sturen. Ik wist niet dat dit zo zwaar lag bij uw raad."

De commissieleden pruttelden weliswaar een beetje dat de raad niet gekend was in deze stap, maar het vooruitzicht in procedures met de Hoge Raad van Adel te verzeilen weerhield de commissie van verder weerwerk.


Gerda van der Stroom luistert
naar de discussie.

Hoe het ingediende ontwerp eruit ziet is onbekend.

Over de klachten van Gerda van der Stroom zei Don Bijl dat haar zowel schriftelijk als telefonisch is meegedeeld dat de gemeente al een ontwerp had ingediend bij de Hoge Raad van Adel.

Ook deelde hij mee haar na afloop van de raad waarin zij haar beklag deed gesproken te hebben. Gerda van der Stroom, die vanavond op de publieke tribune zat, vertelde dat Don Bijl in dat gesprek zijn excuses heeft aangeboden voor het geval hij haar gevoelens gekwetst zou hebben.


Reacties

Gebroken link? Probeer het archief als de verwijzing enige maanden geleden is!

Zoeken

Het Wijdemeerse weer:
Grauw, 6 graden

Het archief van 1996 tot nu.
Van dag tot dag.

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...