Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto's: -

Bron: Gemeente Wijdemeren


Praten over Horstermeer

Wijdemeren, 3 december 2003. De gemeente Wijdemeren gaat proberen structuur aan te brengen in de discussies rond de toekomst van de Horstermeerpolder. Samen met de provincie en het Hoogheemraadschap vraagt de gemeente aan Habiforum om het z.g. "Spiegelproject" af te blazen. Er wordt nu eerst verder onderzoek gedaan naar de huidige en toekomstige waterproblemen.

Persbericht

Gemeente, Hoogheemraadschap en Provincie:
“Eén plan voor Horstermeerpolder maken”

Op initiatief van gemeente Wijdemeren heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen gemeente Wijdemeren, Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht en provincie Noord-Holland over de diverse plannen voor de Horstermeerpolder. Gemeente Wijdemeren was van mening dat deze plannen tot een ondoorzichtige situatie voor de bewoners van de polder leiden en dat stroomlijnen van de plannen noodzakelijk is. Afgesproken is om het aantal plannen terug te brengen tot één plan en dit met bewoners en ondernemers in de regio verder uit te werken.

Het afgelopen jaar is een aantal plannen ontwikkeld met ingrijpende gevolgen voor de Horstermeerpolder. Deze plannen hadden verschillende aanleidingen. Sinds 1992 heeft de provincie het voornemen om een natuurgebied van 250 hectare aan te leggen in de Horstermeerpolder; afgelopen jaar heeft de provincie de Horstermeerpolder in het streekplan aangewezen als zoeklocatie voor waterberging en in diezelfde periode is door het onafhankelijk instituut Habiforum een plan ontwikkeld om de ruim driehonderd woningen en bedrijven in de polder te verplaatsen en de polder te bestemmen voor recreatie, natuur en waterberging (het zogenaamde Spiegelproject).

Niet voortzetten Spiegelproject
Tijdens het overleg hebben de overheden besloten om Habiforum te verzoeken het Spiegelproject Horstermeerpolder niet voort te zetten, maar de huidige verkenningsfase af te ronden. De plannen van Habiforum konden niet op brede steun van de bewoners rekenen. Voor de overheden was dit een voorwaarde om er mee verder te gaan. Bij de andere twee plannen, natuurontwikkeling en waterberging, willen de overheden bekijken of deze samen kunnen gaan. Op die manier is er minder – toch al schaarse – grond nodig. Daarom zal de huidige en toekomstige waterproblematiek nader worden onderzocht voor het gebied waarin de Horstermeerpolder is gelegen. Oplossingen moeten ertoe leiden dat in droge tijden in en rond de polder minder snel een tekort aan water ontstaat waardoor bijvoorbeeld houten paalfunderingen niet droogvallen. En bij hevige regenval moet overtollig water worden opgeslagen zodat weilanden en bebouwing minder hinder ondervinden.

Afgesproken is dat het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht eerst de huidige en toekomstige waterproblemen in en rond de polder preciezer in beeld brengt. Daarna kijkt de provincie samen met andere betrokken partijen of het verhelpen van deze problemen kan worden gecombineerd met het aankopen en inrichten van een nieuw natuurgebied.


Reacties

Gebroken link? Probeer het archief als de verwijzing enige maanden geleden is!

Zoeken

Het Wijdemeerse weer:
Grijs, 5 graden

Het archief vanaf januari 2000 tot nu.
Van dag tot dag.

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...