Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto's: -

Bron: Gemeente Wijdemeren


Website Wijdemeren

Wijdemeren, 24 april 2003. Vanmiddag om 14.00 uur ging de gemeentelijke website van de gemeente Wijdemeren in de lucht.

In het bijzijn van de pers presenteerde wethouder Ties Hagen trots de website van de gemeente Wijdemeren. Hij gaf aan dat hiermee weer een punt uit het collegeprogramma succesvol is afgerond. Ook zag hij de realisatie van de website in het verlengde van de stijl van dit college van B&W om openheid naar de burger te betrachten en de communicatie met de burger sterk te verbeteren.


De nieuwe gemeentelijke website.

"Ik vind dit net zo'n belangrijk moment als het moment waarop Wijdemeren direct na de herindeling haar eerste persbericht de wereld in zond. Vanaf nu kan iedereen uit de hele wereld kennisnemen van de informatie uit Wijdemeren." :zei Hagen.


Wethouder Ties Hagen

De website bevat alle agenda's en notulen van commissies en raadsvergaderingen. Ook zijn er alle adressen te vinden, alsmede een aantal telefoonnummers en emailadressen waarmee direct met medewerkers contact gezocht kan worden.

Ook zijn de gemeentelijke pagina's die in de huis- aan huis bladen staan te downloaden in PDF formaat, waarmee ze net zo op uw scherm verschijnen als ze in de bladen staan afgedrukt.


Carolina Ligter

Met de realisatie van de website is de gemeente binnen het daarvoor gestelde budget gebleven omdat de site in eigen beheer is gebouwd. Ook is belangrijk dat de website voor 1 mei in de lucht ging omdat daarmee de stimuleringssubsidie van de rijksoverheid voor de gemeente behouden blijft. Een speciaal woord van dank richtte Ties Hagen tot Carolina Ligter, de medewerkster die hard gewerkt heeft om dit resultaat op tijd mogelijk te maken.


Reacties

Het Wijdemeerse weer:
Zonnig, 23 graden

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...