Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto's: -

Bron: Gemeente Wijdemeren


Gemeentenieuws

Wijdemeren, 17 april 2003. Het nieuws van de gemeentepagina van gisteren.

Aan het nieuws over ADSL kunnen wij nog de link http://www.adslactie.nl/ toevoegen, die wij toegezonden kregen door Jolanda Buijs van de Nieuwsster. PLanet Internet en Het Net hebben ook een actie gestart, waarbij adsl wordt aangelegd als minimaal 325 mensen zich aanmelden.


Wat is ADSL?

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) is een techniek om breedband internet toegang mogelijk te maken over uw huidige telefoonlijn. ADSL verandert een 'gewone' analoge telefoonlijn in een digitale lijn voor snelle internettoegang. 
Zowel bij de gebruiker thuis als in de telefooncentrale van KPN wordt een modem geplaatst. Bij de gebruiker wordt bovendien een splitter geplaatst om het dataverkeer van het overige telefoonverkeer te scheiden. Een groot voordeel daarbij is dat de telefoonlijn op deze manier altijd beschikbaar blijft. 

Internetten via ADSL: de stand van zaken 

In Nederhorst den Berg en in delen van Loosdrecht en ’s-Graveland kan geen gebruik worden gemaakt van een ADSL-verbinding om snel te kunnen internetten. Een doorn in het oog van menig burger en bedrijf. In Wijdemeren is KPN verantwoordelijk voor het telecomnetwerk. Aangezien de KPN een zelfstandig bedrijf is, heeft de gemeente geen directe zeggenschap over de diensten die KPN aanbiedt. Onlangs heeft de gemeente toch met KPN gesproken om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Helaas bleken die beperkt. Dit betekent dat voor de adressen zonder ADSL op korte termijn helaas geen ADSL-verbinding beschikbaar komt.

Sinds oktober 2002 zijn de meeste adressen in Ankeveen, ’s-Graveland, Kortenhoef en Loosdrecht wel aangesloten op het ADSL-netwerk. Door een beperking in het bereik van het netwerk zijn een aantal adressen verstoken van een aansluiting. ADSL is operationeel binnen een straal van hemelsbreed 3 kilometer rondom de KPN-centrale. Adressen buiten deze straal kunnen helaas niet worden aangesloten. Voor bedrijven buiten deze 3-kilometergrens zijn diverse business-concepts wellicht interessant. Een voorbeeld hiervan is een leasedline die in verbinding staat met een vaste verbindingslijn gelegen in een gebied waar wél ADSL-bereik is of een sDSL-aansluiting. Dit systeem “Internet Access Service” is beschikbaar vanaf € 562,- per maand. Bedrijven met interesse kunnen contact opnemen met hun accountmanager bij KPN of met de heer Marcel Matzen, New Business Sales, telefoon 020-4843806, email: newbusinesssales@kpn.com.

Nederhorst den berg
Ook de situatie in Nederhorst den Berg was onderwerp van gesprek. Hier is geen aansluiting op het ADSL-netwerk. Omdat KPN op dit moment niet voldoende marktpotentieel verwacht, voeren zij hier voorlopig geen ADSL-netwerk in. Voldoende marktpotentieel is het verkrijgen van minimaal 325 ADSL-abonnees binnen een jaar na het gereedmaken van de centrale voor ADSL. Voor het derde en vierde kwartaal 2003 is KPN nog in overweging om ADSL uit te breiden. Overigens is er door de Planet Media Group recent een particulier initiatief gestart om tot het registreren van 325 benodigde potentiële ADSL-abonnees te komen. Meer informatie over dit initiatief kunt u vinden op www.nederhorstdenberg.ookadsl.nl. Dit initiatief is zoals gezegd particulier. Met vragen hierover kunt u zich wenden tot de genoemde website.

Twee voorstellen van KPN
De KPN heeft een tweetal voorstellen op tafel gelegd op basis waarvan zij de aansluiting van Nederhorst den Berg willen bespoedigen. 
- Als de gemeente de totale aansluitkosten kan voorfinancieren dan gaat KPN over tot directe invoering van ADSL in Nederhorst den Berg. Het gaat hier om een bedrag van € 200.000,-- dat in één keer aan KPN moet worden overgemaakt. 
Het tweede voorstel behelst een garantstelling van de gemeente dat er binnen 5 maanden na invoering van ADSL 325 abonnees zich bij KPN gemeld hebben. Na deze periode van 5 maanden zal KPN € 400,-- per gemiste abonnee bij de gemeente in rekening brengen. Deze constructie brengt dus een bepaald financieel risico met zich mee. Gelet op de financiële positie van de gemeente en het feit dat hier geen gemeentelijke taak ligt, neemt de gemeente beide voorstellen niet in overweging. Wel oriënteert de gemeente zich op eventuele andere mogelijkheden. Over verdere ontwikkelingen houden wij u via deze gemeentepagina op de hoogte.

Wanneer mag ik de vlag uitsteken?

De Nederlandse vlag is het symbool van de eenheid en onafhankelijkheid van het Koninkrijk der Nederlanden. Op dagen als koninginnedag, nationale bevrijdingsdag en de verjaardagen van leden van het Koninklijk huis steken velen de vlag uit. In 2002 heeft de minister-president een nieuwe vlaginstructie vastgesteld waarin staat hoe en wanneer er officieel gevlagd mag worden van rijksgebouwen. Voor particulieren bestaat zo’n instructie niet, zij kunnen daarom de vlaginstructie voor rijksgebouwen volgen. 
Bij het uitsteken van de Nederlandse vlag is er onderscheid tussen “uitgebreid” vlaggen" (BV) en "beperkt vlaggen(UV) ". Bij "uitgebreid vlaggen" steken alle rijksgebouwen, zoals gebruikelijk is op Koninginnedag, de vlag uit. Bij "beperkt vlaggen" vlaggen alleen hoofdgebouwen van de departementen en de hoofdgebouwen van de Kamers der Staten-Generaal, de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale Ombudsman, het Kabinet der Koningin en de Hoge Raad der Nederlanden. 

Vaste data voor het vlaggen
Het uitsteken van de vlag gebeurt op de onderstaande dagen (als deze dag op een zondag of op erkende christelijke feestdag valt, dan geldt de datum tussen haakjes):
31 januari (1 februari) verjaardag van de Koningin BV 
27 april (28 april) verjaardag van de Prins van Oranje BV 
30 april (29 april) Koninginnedag UV 
4 mei (4 mei) nationale dodenherdenking, met halfstok vlaggen van 18.00 uur tot zonsondergang (ca. 21.10 uur zomertijd) UV 
5 mei (5 mei) nationale bevrijdingsdag UV 
17 mei (18 mei) verjaardag van Prinses Máxima BV 
15 augustus (16 augustus) formeel einde Tweede Wereldoorlog UV 
3e dinsdag in september opening van de Staten-Generaal (alleen in Den Haag) UV 
15 december (16 december) Koninkrijksdag BV 

Gebruik oranje wimpel
Op Koninginnedag en op de hierboven vermelde verjaardagen van leden van het Koninklijk huis wordt de oranje wimpel gebruikt, bij alle andere gelegenheden niet. Bij andere bijzondere gebeurtenissen zal er telkens een speciale regeling komen, die van geval tot geval bekend zal worden gemaakt. De Nederlandse vlag mag overigens niet tussen zonsondergang en zonsopgang hangen of gehesen worden.

Gemeentehuizen gesloten

In verband met Koninginnedag en Bevrijdingsdag zijn alle locaties van gemeente Wijdemeren op woensdag 30 april en maandag 5 mei gesloten voor publiek.

In verband met Koninginnedag
Ophalen afval in Nederhorst de Berg een dagje later

Koninginnedag valt dit jaar op woensdag. Daarom komt de GAD het afval in Nederhorst den Berg een dag later ophalen: donderdag 1 mei.

In verband met de andere ophaaldag vraagt de GAD u:

  • er voor te zorgen dat de minicontainer of huisvuilzak 's ochtends op de ophaaldag om 7.30 uur aan de weg staat!
  • er rekening mee te houden dat de route op deze inhaaldag anders kan lopen dan gebruikelijk!
  • er rekening mee te houden dat de werktijd kan uitlopen tot na 20.00 uur!

Ophaalkalender
De afwijkende ophaaldag staat ook op de ophaalkalender 2003, die huis aan huis is verspreid 

Meer informatie?
Meer informatie is, op werkdagen van 08.00 tot 16.30 uur, te verkrijgen bij de GAD-klantenservice: 035-6991888 (kies 3) of e-mail: info@gad.nl . De GAD-informatie is ook te lezen op de website (www.gad.nl).

Gemeentewerven alleen voor inbrengen KCA

De gemeente Wijdemeren heeft drie gemeentewerven. Bij deze werven kunt u tijdens openingstijden alleen terecht voor het inbrengen van uw klein chemisch afval (KCA). Uw overige afvalstoffen kunt u kwijt bij de overlaadstations van de GAD in Weesp, Hilversum, Huizen en Bussum. (Voor meer info zie de Gemeentegids, pagina 38.)

Wanneer werven open?
U kunt uw klein chemisch afval op onderstaande momenten brengen naar de gemeentewerven. 
’s-Graveland, De Kwakel 40: op werkdagen van 10.00 – 12.00 uur. 
Loosdrecht, Dennenlaan 31: op werkdagen van 9.30 – 13.30 uur
Nederhorst den Berg: Blijklaan 1a: op zaterdagen van 10.00 – 12.00 uur. 

Waar komt de chemokar?
U kunt uw klein chemisch afval ook aanbieden bij de chemokar. Deze staat op verschillende momenten op onderstaande locaties in Wijdemeren. 
Ankeveen, Stichts End (parkeerterrein bij de kerk): 1e dinsdag van de maand 9.30 – 10.00 uur.
Kortenhoef, Emmaweg bij Smitsbrug: 1e dinsdag van de maand 8.45 – 9.15 uur.
Loosdrecht, Luitgardeweg bij school/bibliotheek: 2e donderdag van de maand 15.00 – 15.30 uur en bij de Van Collenstraat (bij het zwembad) van 15.45 tot 16.15 uur.
Nederhorst den Berg, Lijsterlaan, halteplaats bibliobus: 1e dinsdag van de maand van 10.45 – 11.15 uur 

Ronde van Ankeveen: afsluiting wegen op dinsdag 29 april a.s.

In verband met het houden van de 21e Ronde van Ankeveen zal de weg Stichts End/Hollands End zijn afgesloten voor verkeer vanaf de kruising Stichts End/Middenweg tot aan de kruising Hollands End/Stichtse Kade op dinsdag 29 april a.s. tussen 19.30 en 21.00 uur.

Tevens moet de parkeerplaats nabij de R.K. Kerk, Stichts End te Ankeveen op dezelfde datum vrij zijn van motorvoertuigen vanaf 18.00 uur.


Reacties

Het Wijdemeerse weer:
Zomer, 21 graden, zonnig

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...