... ...
Vorig bericht

Home

Volgend bericht


's-Graveland vergeleken

's-Graveland, 9 november 2001. Op de pages over 's-Graveland kunt u de uitslag van vier jaar geleden terug vinden. (Klik hier.)

Nieuwsgierig geworden naar het verlies van DB 's-Graveland en de winst van het CDA hebben wij hieronder per stembureau de uitslagen van afgelopen woensdag en van 4 maart 1998 in 's-Graveland naast elkaar gezet. In 1994 werden in totaal 4973 (67,5%) stemmen uitgebracht, nu waren dat er 3627 (50,8%). Een partij die evenveel stemmen haalde als vier jaar geleden stijgt dus zonder er iets voor te doen. Anders gesteld, trouwe kiezersaanhang beloont zich bij een lage opkomst. Dat is in onderstaande overzicht zeer duidelijk te zien bij het CDA.

In de rechterkolom de stijgingen en dalingen in procenten. Wat blijkt? Het CDA heeft exact even veel stemmen gekregen als in 1998. Omdat de opkomst veel lager was haalde de partij echter een percentage dat twee maal zo hoog was als in 1998.

Dorpsbelangen werd in stemmenaantal gehalveerd. Omdat de opkomst laag was bleef de schade beperkt tot 9 procent verlies.

De VVD bleef in percentage volstrekt gelijk. De partij won niet, maar verloor ook niet.

Voor PvdA/GL, evenals voor D66 geldt dat zij aanzienlijk minder stemmen kregen, maar dat die daling ongeveer gelijke tred hield met de lagere opkomst. Het verlies bleef beperkt tot 1 procent.

  1998 2001 % 1998 % 2001 +/- %
CDA 1217 1208 16 33 + 17
Dorpsbelangen 1371 701 28 19 - 9
VVD 1048 756 21 21 0
PvdA/GL/AB *) 1033 728 21 20 - 1
D66 304 193 6 5 - 1
           
Totaal aantal stemmen 4973 3627      

*) Om de vergelijking te kunnen maken zijn voor 1998 de stemmen van de PvdA/GL en Algemeen Belang bij elkaar opgeteld en is dat voor 2001 gedaan met de PvdA en GroenLinks.


Hieronder de vergelijking per stembureau.

CDA 1998 2001
Gem.Huis 160 154
Dobber 258 265
Kraaiennest 117 127
Oudergaard 262 253
Wapen v. A'veen 191 184
Fuik 229 225
Totaal 1217 1208
% van alle stemmen 16 33

Het CDA heeft op alle stembureau's dezelfde aantallen stemmers getrokken. Het beste bewijs van de trouw van de aanhang.


Dorpsbelangen 1998 2001
Gem.Huis 183 81
Dobber 235 119
Kraaiennest 214 136
Oudergaard 293 144
Wapen v. A'veen 204 103
Fuik 242 118
Totaal 1371 701
% van alle stemmen 28 19

De halvering in stemmenaantal van Dorpsbelangen is gelijkelijk over alle stembureaus verdeeld.


VVD 1998 2001
Gem.Huis 239 131
Dobber 181 136
Kraaiennest 124 97
Oudergaard 201 135
Wapen v. A'veen 140 118
Fuik 163 139
Totaal 1048 756
% van alle stemmen 21 21

Een opvallend grote terugval voor de VVD op het stembureau Oudergaard ( een derde) en weinig terugval in Ankeveen en de Fuik.


PvdA/GL/AB 1998 2001
Gem.Huis 157 113
Dobber 175 116
Kraaiennest 75 74
Oudergaard 168 164
Wapen v. A'veen 311 158
Fuik 147 103
Totaal 1033 728
% van alle stemmen 21 20

Hier springt Ankeveen er heel duidelijk uit. Het verdwijnen van Algemeen Belang veroorzaakt een halvering van het aantal stemmen.In Oudergaard (vadertje Drees?) en in het Kraaiennest blijft het stemmenaantal gelijk. In de overige stembureaus verliezen de partijen circa een derde van de stemmen. Omdat de opkomst lager is houden de partijen samen min of meer hun percentage. 


D66 1998 2001
Gem.Huis 31 37
Dobber 74 35
Kraaiennest 54 33
Oudergaard 54 30
Wapen v. A'veen 39 24
Fuik 52 34
Totaal 304 193
% van alle stemmen 6 5

Grote verschillen per stembureau. Omdat het om kleine aantallen gaat is hier eigenlijk geen statistiek op lost te laten. Winst in het Gemeentehuis, maar voor het overige halvering. Het percentage is vrijwel gelijk aan het percentage dat D66 landelijk in de enquêtes haalt, n.l. 4,9%. Bij de vorige verkiezingen was dat ook zo. Zijn D66 stemmers landelijke stemmers?


Het Wijdemeerse weer: Winterse buien, koude harde wind, 7 graden

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...