Vorig bericht

Home

Volgend bericht


Oudergaard: slopen en bouwen

's-Graveland, 24 februari 2001. In de Gooi- en Eemlander van vandaag schrijft Nico Postma een artikel over de ontwikkelingen rond de verzorgingshuizen Oudergaard en Huize Brugchelen. Hieronder een samenvatting.

Zorgcentrum op terrein Oudergaard


Nico Postma
De Stichting Ouderenvoorzieningen 's-Graveland heeft zeer ingrijpende plannen. Zowel Huize Brugchelen aan het Noordereinde naast het gemeentehuis, als Oudergaard (inclusief de 38 aanleunwoningen) wil men slopen. Daarna wil de Stichting complete nieuwbouw op het terrein van Oudergaard gaan realiseren.

De plannen zijn ontstaan omdat de Stichting kampt met jaarlijkse tekorten die zullen oplopen tot één miljoen gulden per jaar

Eerder werd al besloten om Huize Brugchelen af te stoten, hetgeen de gemeente de mogelijkheid biedt om daar het een uitbreiding van het gemeentehuis voor de nieuwe gemeente te realiseren.

Er hebben al diverse informatiebijeenkomsten plaats gevonden voor alle belanghebbenden zoals personeel en bewoners. Als het aan Ybert van der Kraats, de directeur van de Stichting, ligt, dan komen er meer dan de huidge 38 aanleunwoningen.

Wat het project ingewikkeld maakt is dat er veel partijen bij betrokken zijn. Zo is de woningbouwvereniging eigenaar van 16 van de 38 aanleunwoningen en is de gemeente Hilversum betrokken bij Huize Brugchelen. Ook overkoepelende organisaties die zich bezighouden met de zorg hebben hun betrokkenheid bij het project.

Er wordt begonnen met een haalbaarheidsonderzoek. Terwijl de voorbereidingen getroffen worden zal er de komende twee jaar zal nog niets veranderen 


Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...