Januari 2000

Noodkreet St. Antonius

31 januari 2000. De Antoniusschool in Kortenhoef zit te springen om een beslissing van minister Pronk. Of het huidige gebouw moet zeer grondig gerenoveerd worden, iets wat het eigenlijk niet waard is, of er moet nieuwbouw gepleegd worden, iets waar al enkele jaren over gesproken wordt in het gemeentebestuur.

Als er nieuwbouw gepleegd wordt, dan zal dat op een andere plaats gebeuren. Gedacht is om een nieuw gebouw neer te zetten in de geprojecteerde nieuwbouwwijk aan de Zuidsingel. En daar zit het probleem. Omdat 's Graveland op de grens van het groene hart ligt is er altijd veel discussie of er wel of niet gebouwd mag worden. Het groene hart is een door de rijksoverheid aangewezen gebied dat in principe groen moet blijven. Als gemeente hoef je niet zo heel blij te zijn met die situatie.

Voor de beperkte nieuwbouwwijk moet toestemming komen van minister Pronk van Milieu vanwege de groene hartproblematiek. De gemeente wil het, de provincie is accoord, maar nu?

Schooldirecteur Douwe Heins heeft onlangs een brief aan de minister geschreven met het verzoek om zich te haasten, want de ouders stellen veel vragen over de toestand van de huidige school en eventuele nieuwbouw. Ook peuterzaal 't Overtapje is gebaat bij een positieve beslissing, want er zijn twee ruimten voor hen gepland.


Thomasvaer streaming

30 januari 2000. Even een huishoudelijke mededeling. Alle begin is moeilijk, dus ook real audio. Het bestand met de nieuwjaarsconference wilde niet in streaming mode binnenkomen. (D.w.z. dat het meteen begint te spelen terwijl het bestand met het geluid verzonden wordt.) Nu wel. Als u het nog eens wilt proberen, klik dan hier en hoor Joop Glijn uit uw luidspreker schallen. Ook is het leuk (vooral voor onze buitenlandse lezers in Mexico en de VS) om te weten dat op www.omroep.nl een archief van de NOS journaals van de afgelopen week is te vinden. Het beeld is magertjes, maar het geluid goed te verstaan. Zo kunt u alsnog burgemeester Erik Postma (D66) van de gemeente Beemster zien die zich in het journaal van zaterdagavond om 20.00 uur beklaagde over het feit dat www.beemster.nl al door een meneer Beemster was geclaimd voor zijn bedrijf. (Dit onderwerp start op 8 min 56 sec. U kunt het schuifje van de real player doorschuiven naar dat punt om het direct te zien.) Bij verder zoeken bleek ook beemster.com, middenbeemster.nl, etc. etc. al in gebruik te zijn. Een woordvoerder van de Stichting Registratie Domeinnamen (NIC) zei dat de gemeente dan maar wat alerter had moeten zijn. "Ze hebben al zo lang de tijd gehad."


Website Gooi- en Eembode.

29 januari 2000. De Gooi- en Eemlander heeft geen website. De Gooi- en Eembode, het wekelijkse huis- aan huisblad heeft er wel een. En een hele aardige site. Kijk maar eens bij http://krant.branche.net/

Het millenniumprobleem hebben ze nog niet helemaal onder de knie. Zij zitten nog in de 82ste jaargang 1999. En dat terwijl wij toch al weer een maand in 2000 zitten. (Met dank aan Jan Bommel die ons vanuit Mexico op de site attent maakte.)


 Fenna Tuunter beëdigd.

28 januari 2000. Gisterenavond was het zover. Fenna Tuunter (79) startte haar politieke carriere in de gemeenteraad van 's Graveland. TV Noordholland was in de raadszaal en maakte opnamen die vandaag werden uitgezonden. In zijn toespraakje refereerde burgemeester Kozijn aan het feit dat er al meer raadsleden in haar leeftijdscategorie in de raad zitten. "Meneer Hafkamp, u moet niet zo boos kijken." :voegde hij er onmiddellijk aan toe.

Binnen vijf minuten nam Fenna het woord toen het over het vervoer van bejaarden ging. "U heeft ongelijk meneer de Kloet, het vervoer is een ramp. Vijftig procent van alle ritten gaat fout." Zo voegde zij wethouder Co de Kloet toe nadat die gesteld had dat het goed ging met het vervoer.

Een veelbelovend begin.


Wim de Kwanthof

27 januari 2000. Het college van B&W heeft besloten om de hof waar de nieuwbouw in Ankeveen staat aan het Stichts End te vernoemen naar Wim de Kwant. De Kwant van vele jaren raadslid (38 jaar), waarvan twaaf jaar wethouder. In 1991 verliet hij de raad na een aantal aanvaringen met het college, met als dieptepunt een enorme aanvaring met burgemeester Kozijn.


Kozijn legt het zwijgen op.

27 januari 2000. Tijdens de raad van 27 januari stond op de agenda het voorstel om fl. 8.000 uit trtrekken voor verlichting van de klok op de kerktoren van het kerkje aan de dijk. Burgemeester Kozijn nam het zekere voor het onzekere en zei vooraf dat niemand ook maar een woord mocht wijden aan de heftige discussies in de media van de afgelopen tijd. Sommigen probeerden het toch. René Voigt (DB) was het hier niet mee eens, maar kreeg geen ruimte. Nelleke Schenkan (AB) had een lang epistel voorbereid waarvan zij begon voor te lezen. Kozijn hamerde haar af, waarna ze nog slechts haar eindconclusie kon laten horen. Tegen het voorstel.

Douwe van Essen probeerde het ook. Hij balanceerde op de hamerslag van Kozijn, die echter net niet viel.

Afwezig waren Dick 't Hoen (VVD) en Henk de Kloet (DB). Dick had om half zeven laten weten dat zijn auto bij de jaarbeurs ingebouwd stond en hij daarom niet weg kon komen. Henk was met vakantie. Het voorstel werd met een ruime meerderheid aangenomen.


Waarom Ankeveen niet?

26 januari 2000. Het Oranjecomité Ankeveen onder aanvoering van oud-raadslid en penningmeester van het comité Wim Reijmerink (Algemeen Belang) is teleurgesteld. Wat is het geval? Onlangs kreeg het Oranjecomité 's Graveland/Kortenhoef een jaarlijkse subsidieverhoging van drieduizend gulden. Dit gebeurde door aanname van de welzijnsnota waarin dit voorstel was opgenomen. En Ankeveen werd vergeten. Dat steekt. Zelfs het Ankeveense raadslid Nelleke Schenkkan (Algemeen Belang) dat bij uitstek altijd alle lokale Ankeveense kwesties aansnijdt liet het ditmaal afweten. Reijmerink hoopt dat de raad alsnog duizend tot vijftienhonderd gulden wil uit trekken voor zijn comité. Het Kortenhoefse comité hoeft niet te collecteren aldus Wim, en zijn comité wel. "Als je veel doet, is het ook leuk als je daarvoor eens een blijk van waardering krijgt" :sluit hij af.


Klok: geen politiek spel

25 januari 2000. In de Gooi- en Eemlander vanavond weer een behoorlijk stuk over de besluitvorming rond de verlichte kerkklok. Waarin een klein dorp groot kan zijn. In dit stuk komen zowel Douwe van Essen (CDA) als Nadja Jungmann (D66) aan het woord. Zij reageren op het stuk in de krant van 20 januari waarin Wout Spaan vertelt dat Dick 't Hoen (VVD) zich tijdens de nieuwjaarsreceptie bij hem zou hebben verontschuldigd voor het feit dat hij een voorstel indiende om de klok te verlichten en dat tot zijn verrassing ook nog werd aangenomen. (Zie 20 januari) Vandaag wijzen Douwe van Essen en Nadja Jungmann erop dat ook Henk de Kloet en René Voigt (Dorpsbelangen) voor het voorstel stemden, een meerderheid van vier binnen de coalitie van zeven. Bij hen heerst dus onbegrip waarom 't Hoen alleen hen tegenover Wout Spaan noemde als aanstichters van het aannemen van zijn voorstel.

Van Essen in dit artikel: "Het is denkbaar dat 't Hoen zoiets heeft gezegd. Maar het slaat natuurlijk nergens op. 't Hoen maakt er gewoon weer een potje van." De manier waarop het College met de besluitvorming is omgegaan noemt hij een aanfluiting.

Zowel van Essen als Nadja Jungmann stellen gewoon voor het verlichten van de klok te zijn geweest en daarom voor het voorstel van 't Hoen te hebben gestemd. Nadja Jungmann wijst erop dat zij onterecht door 't Hoen in een kwaad daglicht wordt gesteld. "Bovendien wordt er onrust gezaaid in een dorp waarin het noodzakelijk is dat de politiek laat zien dat ze geleerd heeft van de afgelopen anderhalf van crisis." :zet zij de zaak in een breder verband.


Koud hè..

24 januari 2000. Het komt niet zo vaak voor, dus even aandacht voor de koude. Afgelopen nacht vroor het dat het kraakte. Vanavond stond de buitenthermometer op min elf graden. Helaas schijnt het over twee dagen weer afgelopen te zijn.


Klok: continuing story

20 januari 2000. De familie Spaan staat vandaag in the spotlight. Krijn met de ruzie over de tuincentra en Wout met een mening over de verlichte torenklok.

Wout ergert zich aan de gemeenteraad. Hij vindt dat de gemeenteraad voorbij is gegaan aan de bezwaren van BLOK en de Vereniging Curtevenne. Sterker nog, hij vindt dat de raad besloten heeft tot verlichting van de klok als onderdeel van een politiek spelletje zonder naar de inhoud te kijken.

Spaan meent dat BLOK goede argumenten had tegen de verlichting van de klok. Hij heeft zich zeer geirriteerd aan ex-wethouder 't Hoen (VVD) toen die zei dat luisteren naar belangengroeperingen zou leiden tot onbestuurbaarheid.

Het artikel neemt een wonderlijke wending als Spaan vertelt dat 't Hoen zich verontschuldigd heeft tijdens de nieuwjaarsreceptie voor het indienen van het voorstel om de klok te verlichten. 't Hoen zei tegen Spaan dat hij er niet op gerekend had dat zijn voorstel een meerderheid zou halen en dus aangenomen zou worden. "Omdat Douwe van Essen en Nadja Jungmann op dat moment de pest in hadden op het College stemden zij voor het voorstel van 't Hoen" zou 't Hoen tegen Spaan gezegd hebben.

Verderop in het artikel ontkent 't Hoen deze uitspraken. "Wij hebben geen andere partijen benaderd en gewoon dit voorstel tijdens de gemeenteraad ingediend. Voor zover het een politiek spelletje is, hebben wij er niets mee te maken."


Ruzie tuincentra

20 januari 2000. Op de voorpagina van het regiokatern een groot artikel over de tuincentra Intratuin, Krijn Spaan en Ome Joop. Allen naast elkaar gevestigd aan de Kromme Rade. Intratuin en Ome Joop willen uitbreiden. Zowel de gemeente als de provincie zijn akkoord met de uitbreidingen. Krijn Spaan heeft echter bezwaar gemaakt. Wethouder Wim Neef (CDA) heeft een uitgesproken mening over het bezwaar van Spaan. Hij vindt de handelwijze "niet zo sportief". "Ik had van een ondernemer en een man als Krijn Spaan meer visie verwacht." Een buurman heeft op zijn beurt weer een bezwaar ingediend tegen het bezwaar van Spaan. Hij is van mening dat Spaan doet aan "buurtje pesten".


Galerie dicht.

19 januari 2000. De galerie aan het Noordereinde gaat dicht na zeven jaar. Het Kunstenaars Collectief Gooi en Vechtstreek kan de huur niet langer opbrengen. Het aantrekken van jonge nieuwe leden wil niet lukken. De laatste expositie zal gehouden worden van 25 maart tot tweede Paasdag.


Kozijn: Geld AROS naar gemeente

19 januari 2000. In een groot artikel in de Gooi van vandaag stelt burgemeester Kozijn zich op achter wethouder Co de Kloet. Het restant van het geld dat ooit voor de verkiezingsprogramma's is overgemaakt naar Hans Ververs moet terug naar de gemeente. Voorzitter Rien van den Broek weet niet wat hij hoort. "Ik heb veel gekke dingen meegemaakt in 's-Graveland, maar dit slaat alles. Als Kozijn en de Kloet integer zijn, dan maken ze dat aan ons over." Wordt vervolgd.


Reunie Ankeveen

18 januari 2000. Ruim 450 mensen hebben zich al opgegeven voor de Ankeveense reunie die op zondag 30 april zal worden gehouden. De inschrijftermijn is verlengd tot 31 maart omdat de aanmeldingen door blijven lopen. Meer weten? Ga naar www.ankeveen2000.nl .


Gevecht over AROS geld

18 januari 2000.

Volgens de G&E van vandaag gaat het gevecht over de AROS gelden voort. In het kort komt het erop neer dat de gemeente geld voor de verkiezingsuitzendingen van vorig jaar op een rekening gestort heeft die beheerd wordt door Hans Ververs. Toen was Hans de anchorman van de programma's, nu hebben de AROS en hij ruzie. 

De AROS heeft indertijd wel declaraties bij Ververs ingediend die hij ook betaald heeft. Maar er is geld over en daar gaat de ruzie over. De standpunten komen er nu op neer dat de Gemeente (Wethouder Co de Kloet AB) van mening is dat Ververs het overgebleven geld terug moet storten naar de gemeente. (Op de radio zei hij eerder dat Ververs het geld terug moet storten. Naar wie zei hij er niet bij.) De AROS wil dat Ververs het overgebleven geld aan hen overmaakt.


Neefje geboren

17 januari 2000. Wethouder Wim Neef en zijn vrouw Yolanda zijn vandaag verblijd met de geboorte van een zoon. Daniël Teunis Jan heet hij. Wilt u ze feliciteren? Mail dan naar neef@kortenhoef.nl .


Bericht uit Mexico

16 januari 2000. De redactie ontving een bedankje uit Mexico van Jan Bommel. Jan emigreerde een paar jaar geleden naar Mexico. Hij had in zijn zonnige oord genoten van de conference van Thomasvaer en Pieternel.

Toch leuk om te horen dat zo de AROS de wereld over gaat.


Joop Glijn in het zonnetje

13 januari 2000. In de Gooi vandaag een groot artikel van Martin Vlaanderen over de duizendpoot Joop Glijn met een foto van Ton Kastermans. Aanleiding is ongetwijfeld zijn optreden als Thomasvaer, wat weer voortkomt uit zijn liefde voor toneel en zijn activiteiten binnen de toneelverenging DSO. Maar ook is hij voorzitter van de SV 's-Graveland, fotografeert hij het dorp en is hij redacteur van de Wie Wat Waar. Een gepensioneerd bankdirecteur die niet stil kan en wil zitten.


Paardenstal Damo

12 januari 2000. Deja vu? Als je vandaag dit bericht in de krant leest, dan bekruipt je het gevoel dat je een krant van vier jaar geleden leest. Ook toen stond de paardenstal van Damo hoog op de politieke agenda en verdeelde dit bouwwerk de raad tot op het bot.

Toen ging het echter om een paardenstal die eigenlijk een vakantiewoning bleek te zijn, een soort paardenvakantiebungalow. Nu geeft het artikel aan dat het om een paardenstal gaat die ook een paardenstal is. Damo wil zijn stal verdubbelen van 30 naar 60 vierkante meter. De gemeente houdt dit tegen. Damo heeft inmiddels de hulp ingeroepen van een advocaat.


Renovatie SV 's-Graveland

11 januari 2000. De Gooi- en Eemlander meldt vandaag dat de voetbalvereniging SV 's-Graveland een grondige renovatie moet ondergaan. Het gaat uitstekend met de vereniging (180 jeugdleden en 6 senirorenteams). Maar volgens voorzitter Joop Glijn moet er veel gebeuren aam de velden, de kleedruimten en het parkeerterrein. Sinds 1976 zijn de velden niet meer aangepakt, waardoor de drainage niet meer werkt. Joop gaat praten met de gemeente in de wetenschap dat de gemeente geen geld heeft.


Thomasvaer en Pieternel

9 januari 2000. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente, afgelopen maandag 3 januari in de Dobber, werd door Joop Glijn en Marjan Neesen de jaarlijkse satirische Thomasvaer en Pieternel voorstelling gegeven.

Dankzij de AROS kunnen wij u hier enkele kleine fragmenten en de hele conference laten horen.

Over het feit dat Co de Kloet (Wethouder Dorpsbelangen) voor de derde keer wethouder is nadat hij in de afgelopen twintig jaar tot twee keer toe met een motie van wantrouwen is weggestuurd. Klik hier (151 kb).

Over het feit dat burgemeester Kozijn afwezig was tijdens de algemene beschouwingen om een forum over de politie voor te zitten. Klik hier (157 kb).

Over de stichting Behoud Leefbaarheid Oud Kortenhoef (BLOK) die bezwaar maakte tegen het verlichten van de klok van de toren van het oude kerkje aan de Kortenhoefsedijk. Klik hier (173 kb).


Gasrekening ontploft in commissie

6 januari 2000. In de G&E van vanavond een groot artikel van de hand van Martin Vlaanderen, kenner van de ruwe 's-Gravelandse politieke zeden en gewoonten. De kop boven het artikel belooft al niet veel goeds.

Waar gaat het over? De jeugdaccomodatie Noord 6/Voltage aan het Noordereinde in 's-Graveland heeft een naheffing ontvangen betreffende het gasgebruik in de periode '96 - '98 en ook is de rekening over '99 in de bus gegleden. Er moet achtduizend gulden betaald worden voor het gebruikte gas. En dat voor een ruimte die slechts een paar uur per week gebruikt wordt. De Stichting die het gebouw "beheert" heeft het geld niet en dus komt de rekening bij de gemeente.

Gisteren kwam dit feit op tafel in de raadscommissie. Het leidde tot grote beroering en gepeperde uitspraken.

Nelleke Schenkkan (AB): "Doodzonde van het gemeenschapsgeld."
Gerrit van den Broek (VVD) (Ex-voorzitter van de jeugdsoos die toen het gebouw beheerde): "Ik heb jarenlang 's avonds, na gebruik van de ruimte, de thermostaat laag gedraaid, soms vijf keer per week."

De wethouder meldde en passant dat het geld al door de gemeente aan NUON, het gasbedrijf, was overgemaakt. (Waar ging het dan eigenlijk nog over vraag je je dan af... Voor goedkeuring door de raad was het al te laat.)

Kennelijk kon wethouder Co de Kloet de kritiek niet zo goed verdragen. In het stuk in de G&E wordt althans een getergde De Kloet ten tonele gevoerd, die voorstelt dat Gerrit van den Broek de verwarming van Voltage gaat beheren en daarvoor een vergoeding en een pet van gemeentenwege krijgt toebedeeld.


Extra geld jeugdwerk

5 januari 2000. De G&E van 5 januari meldt dat Co de Kloet (Dorpsbelangen), wethouder jeugdzaken van 's-Graveland, vijftigduizend gulden meer wil uitgeven aan het jeugdwerk dan de ruim honderdduizend die al begroot is. De kosten van het jeugdwerk in 's-Graveland zijn altijd een heet hangijzer geweest. Er ligt een nieuw plan van de Federatie Maatschappelijke Dienstverlening Welzijn Gooi (FMD). Het plan voorziet in professionele begeleiding van het kinderwerk in Ankeveen en een uitbreiding van het jongeren- en tienerwerk met video-avonden en wekeleijkse meidenmiddagen. Ook is het de bedoeling om Voltage open te stellen op twee avonden door de week.

De wethouder weet nog niet waar het geld vandaan moet komen. 

"Ik zou niet direct kunnen zeggen waar we het vandaan moeten halen, maar er is natuurlijk wel iets te verzinnen. De vraag is natuurlijk of de fracties met die uitbreiding akkoord gaan." 

Op 29 januari 1998 stemde Dorpsbelangen (als enige partij) tegen het voteren van ook maar enige hoeveelheid geld voor jeugdwerk. De raad nam toen het voorgestelde jeugdbeleid aan en stelde daarvoor 115.000 gulden op jaarbasis ter beschikking.


Waterkippen

5 januari 2000. Er wordt geprobeerd om op 30 april een "Groot Waterkippen Koor" van 1000 zangers uit Ankeveen bij elkaar te krijgen. Het repertoire zal tot drie liedjes beperkt zijn. Deelnemers mogen in leeftijd varieren van 6 tot 96 jaar. Organisatoren zijn Fons Lauxterman, Jan Veenman en Wim Reijmerink.


Westerveld geprivatiseerd.

4 januari 2000. Al jaren praat de gemeenteraad van 's-Graveland erover, maar nu is het toch een feit. Tennisverenging Westerveld is nu echt geprivatiseerd. De vereniging heeft het complex voor een ton van de gemeente overgenomen. De grond is voor 75 jaar in erfpacht gegeven door de gemeente. Hiermee komt een eind aan de jaarlijkse huur van 55.000 gulden die de verenging aan de gemeente moest betalen, maar hoeft de gemeente ook niet meer het onderhoud van de banen te verzorgen. Daarover was de laatste jaren veel te doen. De vereniging heeft bijna 800 leden, een aantal dat iets aan het teruglopen is.


121 en 122 rijden nog een jaar.

4 januari 2000. Nelleke Schenkkan, raadslid voor Algemeen Belang heeft een brief ontvangen van gedeputeerde staten van Noord Holland waarin staat dat besluitvorming over de lijnen 121 en 122 (Hilversum- Loenen) van Connexxion niet verwacht mag worden voor 1 januari 2001. Zij is blij dat ook de door haar georganiseerde enquete in de brief genoemd wordt. In ieder geval rijden de beide lijnen dus nog een jaar.


Door de brug gezakt.

4 januari 2000. Op de voorpagina het regiokatern van de Gooi- en Eemlander vandaag onderstaande foto. Het moest eens gebeuren. De vrachtauto dacht uit te wijken op de brug over het Hilversums kanaal. Toen hij daarbij op het houten trottoir terecht kwam begaf dat het en zakte hij erdoor.


Gelukkig 2000!

1 januari 2000. De redactie wenst alle lezers van dit nieuws een heel gezond, gelukkig en voorspoedig jaar 2000. Voorzover wij kunnen nagaan is 's-Graveland knallend, maar zonder problemen de millenniumgrens over gegaan.

Uit betrouwbare bron vernamen wij dat het echte millennium hier om negen minuten over half een plaatsvond. Dat was het exacte tijdstip waarop de stand van de aarde ten opzichte van de zon zodanig was dat 's-Graveland over de datumgrens ging.

Een nieuw jaar, een nieuwe eeuw en een nieuw millennium tegelijk. Laten we er samen het beste van maken.


Goed wonen.

1 januari 2000. Kabeltekst weet te melden dat 's-Graveland en Nederhorst den Berg van alle gemeenten in de regio het minst te lijden hebben van inbraken.


nieuwshome.gif (2185 bytes)