Vorig bericht

Volgend bericht  


Gebouwenplan

7 december 2000. De muziekverenigingen BMOL en Amicitia zullen volgens de Gooi- en Eemlander van vanavond toch niet de ruimte gaan delen met de brandweer, maar met de jongeren. Versa, de organisatie die het jeugd- en jongerenwerk in de gemeente begeleidt, gaat ermee accoord dat BMOL af en toe gebruik zal gaan maken van de grote zaal van de jeugdsoos.

De brandweer had gevraagd om woningen boven de nieuwe brandweerkazerne te bouwen. Dat gaat niet door.

Voor Versa wordt een nieuw gebouw neergezet waar de jeugdsoos anderhalf jaar in blijft zitten. Daarna komen  de postduivenverengiging "De Plassenjagers" en de konijnenfokvereniging KKV in het gebouw gehuisvest. (Waar de jeugdsoos dan naar toe gaat is uit het artikel in de Gooi- en Eemlander niet op te maken. red.)

Toneelvereniging DSO blijft zitten waar ze zit in hun huidige clubhuis aan de Kwakel.

De wijzigingen kosten fl. 329.000, maar daarmee blijven de totale kosten binnen de begroting.

De raadscommissie ging gisteren accoord. Het plan komt op donderdag 21 december in de gemeenteraad.


Vorig bericht

Home

Volgend bericht