nieuwskop1.gif (9069 bytes)

 
November 1999

Klem op de Kattenbrug

29 november 1999. Af en toe staan er merkwaardige berichten in de Gooi- en Eemlander. Zo ook vandaag.

In de nacht van zaterdag op zondag is een gezin uit Loosdrecht met de auto klem komen te zitten op de Kattenbrug. Volgens de dochter des huizes raakte de auto door de gladheid dwars op de brug. Daarbij boorde een ijzeren staaf van de brugleuning zich in de auto. De bestuurder ontliep de staaf ternauwernood.

Toen de politie kwam waren de ouders al naar het ziekenhuis. Zij hadden gedronken. De dochter zegt dat zij de auto bestuurde, hetgeen door geen van de vele omstanders bevestigd kon worden.

De brug is zeer onlangs van een nieuw zeer ruw wegdek voorzien in het kader van de anti-klapper renovatie.


Vertraging bij samenvoeging?

25 november 1999. Burgemeester Kozijn vreest voor vertraging in het herindelingsproces. De procedure van de provincie Noord-Holland heeft inmiddels al vier maanden vertraging opgelopen. Om op 1 januari 2002 met een heringedeelde gemeente te kunnen starten moet de verkiezing van de nieuwe raad in het najaar van 2001 worden gehouden. En om dat te halen moet de parlementaire behandeling in september 2000 van start gaan.

De provincie heeft nu toegezegd om te proberen de behandeling al op 13 december in de Staten te laten plaatsvinden in plaats van op 17 januari.

De rol van Groen Links in de staten is volstrekt onbegrijpelijk. Dit was de enige partij die tegen de herindeling was. Er werd door Dogan Gök van Groen Links veel gewicht toegekend aan de bezwaren van de provincie Utrecht (?). Bovendien, zo zei hij, de bewoners van de betrokken gemeenten Nederhorst den Berg, 's-Graveland en Loosdrecht zijn onvoldoende geraadpleegd.

Als je dat leest vraag je je af of dit Statenlid weleens de krant leest of bijvoorbeeld contact heeft gehad met de lokale Groen Links afdelingen. 

De gemeenteraden van de drie gemeenten zijn vrijwel unaniem al vier jaar voor de herindeling. Er zijn series inspraakavonden en voorlichtingsavonden gehouden. Bovendien is er door de drie gemeenten een gezamenlijke krant uitgegeven die huis aan huis is bezorgd waarin alle aspecten van de herindeling toegelicht zijn. Wat kan je als gemeente meer doen? Niets.


Abma: meer op kunst richten

23 november 1999. De G&E heeft vandaag een groot artikel over dominee Abma. Boven het artikel de kop: "Kerken zouden permanent in de steigers moeten staan." Binnenkort gaat hij met pensioen en wil hij zich met Stichting Collage meer op kunst gaan richten. Hij ziet zichzelf, aldus het artikel, nog steeds als een vernieuwer, hetgeen hem in de afgelopen jaren in Kortenhoef niet in dank is afgenomen. Zelfs de landelijke pers werd af en toe gehaald met de conflicten rond het kerkje aan de dijk.

"Ik heb kennelijk taalproblemen. Respect en tolerantie ontbreken. Maar ik hoef niets meer te bewijzen. Ik heb dit dorp twintig jaar getrotseerd. Terreur en verzet hebben niet het laatste woord. Ik ga nu door met de dingen die ik de moeite waard vind.

Terugkijkend meent Abma dat hij in de loop van de jaren milder is geworden, meer begrip heeft gekregen voor het onbegrip.


Co: Creativiteit, discipline en organiseren

19 november 1999. In de G&E vandaag een groot artikel over Co de Kloet (67), wethouder voor Dorpsbelangen. Hij vertelt daarin over zijn loopbaan die begon als verslaggever bij de Gooi- en Eemlander en leidde naar de Vara waar hij vele programma's maakte. Het meest bekend voor de ouderen onder ons was Tijd voor Teenagers uit de jaren zestig. Voorts vertelt hij over het schrijven van kinderboeken. Hij heeft er inmiddels een aantal gepubliceerd, meestal gebaseerd op onderwerpen uit zijn omgeving.

In de politiek doet hij graag zijn mond open. Hij weet dat dit hem het imago "Enfant terrible"in de raad heeft gegeven.


PvdA: geen opvolger

19 november 1999. De combinatie PvdA/Groen Links heeft kennelijk grote problemen met het vinden van een opvolger van fractievoorzitter Ferry Staal die onlangs overleed. In de G&E staat dat de nummers 3 en 4 van de lijst hebben aangegeven niet beschikbaar te zijn. Nummer 3, Willem Jan Rikkers bedankte omdat hij het raadslidmaatschap niet kan verenigen met zijn drukke werkzaamheden. Nummer 4, Wim van den Hurk, is voorzitter van de ondernemingsraad van de gemeente Nederhorst den Berg en vreest met een dubbele pet op te komen zitten in het kader van de fusie ven de beide gemeenten.

Rie Boeve, zittend voor Groen Links, zegt het maar vreemd te vinden dat mensen op de lijst gaan staan en niet beschikbaar blijken te zijn als het nodig is. "Er kan altijd iets gebeuren over een periode van vier jaar" : aldus Rie.


In de steigers.

18 november 1999. De kerktoren van het kerkje aan de Kortenhoefsedijk staat er nogal zielig bij. Geheel in de steigers. De toren is eigendom van de gemeente. Deze besloot enige tijd geleden de houtconstructie te vernieuwen en het metselwerk te restaureren. En, goed nieuws voor de omwonenden, de klok zal voorzien worden van een spot opdat zij weten hoe laat het is. Kosten van de hele operatie 250 duizend gulden.


De Kloet oneens met kritiek

Kritek de Kloet onterecht?

18 november 1999. Onder bovenstaande kop verweert wethouder de Koet zich in de G&E tegen de kritiek die CDA en D66 op hem leverden in het kader vande fusie van de sociale diensten. De beide coalitieparteners verweten hem tijdens de algemene beschouwingen te weinig informatie over de fusie aan de raad te hebben verstrekt. Voorts vonden zij dat ze gekend hadden moeten worden in uitgaven die gedaan worden door de drie gemeenten o.a. voor de inhuur van het bureau Kooijenga. Over deze inhuur werd gerept over een te verwachten bedrag van drie ton.

Het verweer van de wethouder komt erop neer dat in de voorjaarsnota is aangekondigd dat er geld voor de fusie nodig zou zijn en dat de raadsleden via de notulen van de B&W vergadering hadden kunnen uitvinden dat er besloten was geld voor dit doel uit te geven.


Piet Boer bouwt decor.

Piet Boer

18 november 1999. In de Gooi- en Eemlander van vandaag stond voorop het regiokatern bovenstaande foto van Piet Boer. Piet werkt aan het decor van DSO dat volgende week een stuk in de Dobber gaat uitvoeren. Het stuk heet "Zie je op de Cuyp". Het wordt geregiseerd door Joop Glijn. Het stuk speelt in een Amsterdams koffiehuis dat Piet op de foto van Ton Kastermans aan het nabouwen is.


Brug over het kanaal?

17 november 1999. De G&E maakt vandaag melding van het feit dat de VVD wethouder Neef erop had gewezen dat de verkeerssituatie op de brug over het Hilversums kanaal in het verlengde van het Zuidereinde onveilig is voor fietsers. De brug is smal en er staan met name in de spits lange rijen auto's te wachten voor het stoplicht. Voor de fietsers is er geen ruimte waardoor ze in de knel komen. Wim Hafkamp (VVD) vindt dat er een extra brug over het kanaal moet komen voor de fietsers. Als dat niet kan denkt hij aan een herinrichting van de bestaande brug.

De situatie ligt bestuurlijk behoorlijk complex omdat de brug van Hilversum is en de Provincie ook een duit in het zakje zou moeten doen, zeker omdat er in de begroting van 's-Graveland absoluut geen enkele ruimte zit voor nieuwe dingen. Wethouder Neef stelt dat de kwestie al eens eerder aan de orde is geweest bij toenmalig wethouder 't Hoen (VVD), maar dat dat tot nu toe tot niets geleid heeft. "Maar goed, ik zal mijn uiterste best doen."


Kwekerij aan banden?

16 november 1999. In de Gooi- en Eemlander vandaag een groot stuk onder een grote kop. Een beetje een merkwaardig verhaal. Het gaat over kwekerij Land en Boschzigt. Het stuk begint met de melding dat de kwekerij in strijd met het bestemmingsplan parkeerplaatsen heeft aangelegd, dat er buiten de openingstijden verkocht wordt en dat er bovendien produkten verkocht worden die niet van de eigen kwekerij af komen. Streng optreden dus tegen deze praktijken heeft iemand bij de gemeente gedacht.

Verderop in het stuk blijkt daar echter niet veel van over te blijven. Uit de notulen van B&W blijkt dat men afziet van een dwangsom en nog maar eens wil gaan praten. Het bestemmingsplan staat geen detailhandel toe, maar sinds jaar en dag worden er produkten van de tuin verkocht. Nu is de winkel uitgebreid en wordt het bestemmingsplan plotseling wel toegepast. 

Co de Kloet wethouder economische zaken betreurt de verzonden brief en noemt de zaak een storm in een glas water. (Maar dat zegt hij vaker.) Wij houden u op de hoogte.


Fusie SoZa: vraagtekens?

12 november 1999. Tijdens de algemene beschouwingen van afgelopen woensdag hebben zowel het CDA als D66 indringende vragen gesteld over de fusie van de sociale dienst. Volgens hen is inmiddels gebleken dat van de argumenten voor de vestiging van de dienst in Loosdrecht inmiddels niet veel over is. Wij schreven er al eerder over.

Beide coalitiepartijen verwijten de stuurgroep (waarin o.a. de drie wethouders Sociale Zaken van de drie gemeenten zitten) eigenmachtig optreden. Tijdens de algemene beschouwingen zei Wethouder de Kloet dat de stuurgroep (voor 's-Graveland dus het college) besloten had de Kooijenga groep weer in te huren. Dit is gebeurd zonder de raad in te lichten terwijl het tot aanzienlijke kosten leidt. In de discussie circuleerde al een bedrag van 3 ton dat wel bekend was bij raadsleden van Nederhorst den Berg, maar niet in 's-Graveland.

De Loosdrechtse wethouder, Eveline Kluit-Boterenbrood, stelt dat alles vrijwel op orde is, Zij vermoedt dat de 's-Gravelandse raad niet door de eigen wethouder geinformeerd is. Als dat laatste waar is dreigt er weer eens zwaar weer.


Ankeveen2000

11 november 1999. Voorafgaand aan de algemene beschouwingen bood voormalig fractievoorzitter Wim Reijmerink van Algemeen Belang aan het college een vlag aan die gewijd is aan het duizendjarig jubileum van Ankeveen. Ook vroeg hij aandacht voor een actie met pentekeningen van Jan Veenman waarmee het feestcomité geld op wil halen voor de festiviteiten. De raadsleden gingen op de foto. Slechts hun hoofden waren te zien boven de reusachtige vlag.


DB: Kozijn portefeuilles terug?

11 november 1999. Tijdens zijn algemene beschouwingen gaf fractievoorzitter René Voigt van Dorpsbelangen aan dat hij achteraf vindt dat de gevolgen van het afnemen van de portefeuilles van de burgemeester een te zwaar middel is geweest als gevolg van de conclusies van het rapport Contain. Hij stelt voor daarover in overleg te treden.


DB: OZB kan in 2001 omhoog

dbknieen.gif (4922 bytes)

11 november 1999. In de G&E twee artikelen en een foto die slaan op de algemene beschouwingen van gisterenavond. De meest opvallende was bovenstaande kop.

Voorafgaand aan de stemming over de begroting kwam het verschil van inzicht tussen CDA en D66 enerzijds en Dorpsbelangen anderzijds wel heel erg aan de oppervlakte. Dorpsbelangen ging de verkiezingen in met de leus "De OZB 20% omlaag". D66 en CDA waren en zijn van mening dat de begroting structureel gedekt moet worden en als daar een verhoging van de OZB voor nodig is dan moet dat.

De coalitie ging accoord met het feit dat voor de begroting 2000 dekking gezocht zou worden in reserves om op die manier de OZB niet te hoeven verhogen. (Eigenlijk, je spaarpot aanspreken om je vaste lasten te kunnen betalen.) Dat kun je een enkele keer doen.

Dorpsbelangen wilde dezelfde problematiek ook hanteren voor 2001. Daartegen verzetten D66 en het CDA zich. Zij wilden van de wethouder financien Co de Kloet (lijsttrekker Dorpsbelangen) de ferme toezegging dat de begroting 2001 weer structureel gedekt zou worden eventueel door de OZB te verhogen als dat nodig is.

Daar wrong de schoen. Keer op keer zegde de wethouder toe zich in te zullen spannen, zijn best te doen, etc. Het hoge woord kwam er pas uit na twee schorsingen en nadat Nadja Jungmann (D66) het er vrijwel letterlijk uit getrokken had.

De algemene beschouwingen waren om 24.00 afgelopen.


Armoedebeleid D66

10 november 1999. De G&E meldt in een groot artikel dat D66 vanavond bij de Algemene Beschouwingen komt met een voorstel voor een flexibel en aangepast armoedebeleid. Meer lezen? Klik hier.


Kozijn: ik wist het niet.

10 november 1999. In de Gooi- en Eemlander van vandaag een weerwoord van Burgemeester Kozijn. Hij stelt dat de datum van de Algemene Beschouwing nog niet bekend was op het moment dat hij dit voorjaar de afspraak maakte voor het voorzitterschap van het seminar.

Hij is waarschijnlijk vergeten de datum in zijn agenda te noteren, want het complete schema van de raads- en commissievergaderingen voor het hele jaar 1999 is vastgesteld en uitgereikt in december vorig jaar. Sterker nog er stond in het schema Algemene Beschouwingen 10 november 1999 (reservedatum 11 november 1999). Als hij zich gerealiseerd had dat 10 november een probleem gaf had zonder enig probleem doorgeschoven kunnen worden naar 11 november.


Kozijn: ik ben er even niet.

9 november 1999. In de Gooi- en Eemlander vandaag op de voorpagina onderstaand stuk. In het regiokatern nog een aanvullend groot stuk waarin toelichting gegeven wordt op het op zijn minst merkwaardig te noemen afsprakengedrag van de burgemeester.

kozijnalgbes.gif (15484 bytes)

De essentie van het grote artikel in de G&E is dat de burgemeester eerst via de wethouder heeft laten weten dat hij niet bij de algemene beschouwingen zou zijn omdat hij dan een seminar zou voorzitten. Via, via kwam dit bij Wim Hafkamp (VVD) terecht die zijn oren niet geloofde en toch nog maar eens bij hem informeerde of dit waar was. De burgemeester begreep dat er iets aan de hand was en stuurde vervolgens een brief waarin hij aangaf sedert de bestuurscrisis (Contain rapport) niet meer zoveel te doen te hebben en dus uitnodigingen van buitenaf aan te nemen. Hij had kunnen overleggen met de Raad om de datum, die al vanaf december vorig jaar vaststond, te verschuiven. Dat heeft hij niet gedaan.


Kroontjesbrug

5 november 1999. Volgend jaar wordt de Kroontjesbrug in het Zuidereind vernieuwd. Al jaren wordt gepraat over vervanging van deze brug. De brug is in de loop van de jaren verzwaard en verbreed. Dat leidt nu tot scheurtjes. Zoals het zich nu laat aanzien zullen de werkzaamheden na de zomervakantie plaatsvinden. De brug zal geschikt gemaakt worden voor verkeer dat zwaarder is dan drie ton.


Ankeveens Jeugdwerk

4 november 1999. In de G&E stond een foto met bijschrift over het jeugdwerk in Ankeveen. Burgemeester Kozijn kneedde het eerste deeg van de knutselcursus. Op dit moment is het jeugdwerk gericht op kinderen van 4 tot 12 jaar. Volgens Nelleke Schenkkan wordt gewerkt aan jeugdwerk voor oudere kinderen. Vanwege de afstand van Ankeveen naar de andere twee dorpskernen is besloten tot de start van dit jeugdwerk in Ankeveen.


Fusie Sociale Diensten, problemen

4 november 1999. De gefuseerde sociale dienst van 's-Graveland, Nederhorst den Berg en Loosdrecht loopt nog lang niet lekker.

De dienst is nu gevestigd in Loosdrecht. De dienst is echter niet op sterkte. Er is geen afdelingshoofd en geen administrateur. Verder worden vakatures opgevuld door externen. Ook blijkt de projectleider van de Kooyenga groep weer ingehuurd te zijn. In het artikel in de G&E zegt hij: "We zijn niet in staat om iets over te dragen op de structurele mensen, want die zijn er niet." Verder is de automatisering niet rond en zijn de werkplekken van de medewerkers nog niet geschikt.

Als je dit zo leest rijst de vraag of de hele zaak niet veel te snel is gegaan. Zeker had toch minimaal mogen worden verwacht dat de werkplekken en de automatisering op orde waren.


Ligplaatshuurders kwaad

schoksluiting.gif (2729 bytes)

2 november 1999. In de G&E een groot artikel met foto van Ton Kastermans over de sluiting van jachthaven de Krakeelakker. De ligplaatshuurders zijn niet blij.

henkenbertdk.jpg (12159 bytes) kraksluiting.gif (10323 bytes)

De Krakeelakker sluit

1 november 1999. Ook de Gooi- en Eemlander meldt vandaag dat de gebroeders de Kloet (Henk en Bert) besloten hebben om te stoppen met hun jachthaven, de oudste van het dorp. De meer dan honderd huurders van de ligplaatsen moeten voor april 2000 een andere plek gevonden hebben. Ervoor in de plaats komen elf woonschepen naast de vijf die er nu al liggen. De twee woningen op de jachthaven zullen worden vervangen door nieuwe huizen.

Aanleiding tot deze stap was het onoplosbare probleem van parkeerplaatsen op eigen terrein of niet, de klachten van de buurt over parkeeroverlast. Over dit probleem zijn al vele inspraakavonden, gesprekken onder vier ogen, etc. gevoerd in de loop van de jaren.


Dames, dames!

1 november 1999. Af en toe zie je een bericht in de Gooi- en Eemlander..., je gelooft je ogen niet.

vechtendevrouwen.gif (4028 bytes)

vechtendevrouwen2.gif (8840 bytes)

De rest van het artikel verhaalde over een 51-jarige Weespse en een 28-jarige dame uit Harmelen die het met elkaar aan de stok kregen over het wegduwen van een winkelwagentje. Bijtwonden in vingers en benen (!) naast het van het hoofd slaan van een bril was het gevolg. Beiden deden aangifte van mishandeling.

De politiewoordvoerder achtte het "een moeilijke zaak".

Over zinloos geweld gesproken.


 

nieuwshome.gif (2185 bytes)