nieuwskop1.gif (9069 bytes)

 
Januari 1999

Provincie Utrecht in de aanval.

Aan onderstaande artikelen uit de Gooi en Eemlander van vrijdag 29 januari 1999 hoeven wij niets toe te voegen. De Provincie Utrecht dreigt haar zin niet te krijgen en gaat nu als een actiegroep proberen het eventueel aanwezige ongenoegen onder de bevolking te mobiliseren. Je gelooft je ogen niet. Dat kan nog leuk worden als alle drie de gemeenten en de provincies Utrecht en Noordholland rollebollend met elkaar over straat gaan.

utrechtvaltaan1.gif (33578 bytes)

utrechtvaltaan2.gif (28308 bytes)


Overwegend voor herindeling.

fusie.gif (2028 bytes)

Op 21 januari werd in Loosdrecht, Nederhorst den Berg en 's-Graveland een voorlichtingsavond gehouden over de komende herindeling. In 's-Graveland en Nederhorst den Berg was iedereen voor, in Loosdrecht de overgrote meerderheid ook.Slechts Willem van Kooten, alias Joost den Draaier, liet op luide toon weten dat hij er niets in ziet. Opmerkelijk was het dat burgemeester Kozijn meldde dat Loosdrecht tegenwoordig wordt tegengewerkt door de provincie sinds duidelijk is dat Loosdrecht zich wil aansluiten bij Noordholland. In de Gooi en Eemlander van 23 januari wordt dit door Loosdrechtse bronnen bevestigd. Gedeputeerde Kok ontkent dit. Een kwalijke zaak als het waar is.


Dutchtone in de fout.

dutchtone1.gif (3718 bytes)

dutchtone2.gif (6066 bytes)

Dutchtone heeft haast volgens de Gooi en Eemlander van 22 januari 1999. Binnen een paar weken komt deze nieuwe GSM provider op de markt. Zij hebben dan ook snel antennes nodig verspreid over de randstad om de gewenste dekking te realiseren. In Kortenhoef hadden ze wat teveel haast. Zonder vergunning verrezen twee hoge masten en werd het Moleneind tijdelijk versperd door een hijskraan. Burgemeester Kozijn was onaangenaam getroffen dat een bedrijf waarvan ABNAMRO, Rabobank en France Telecom aandeelhouder zijn zo te werk gaat.

Wethouder Co de Kloet vindt het hondsbrutaal als het inderdaad illegaal is. Uw redacteur herrinert zich de discussies in de commissies en de raad over de plaatsing van de eerste mast van PTT Telecom. Toelichting van PTT'ers in de commissie, nog een toelichting, etc. The times, they are a changing...


Krijn en Wout Spaan, tentoonstelling

spaan.gif (14507 bytes)

De gebroeders Spaan gaan weer een tetoonstelling organiseren in het Kraaiennest, op 30 en 31 januari van 11 tot 17 uur. Onderwerp, De families uit Kortenhoef wier achternaam begint met G t/m K, bijv. Griffioen, Hagen en de Kloet. Aldus de G&E van 19 januari 1999.


VVD, een nieuwe lente een nieuw geluid.

Vandaag, zondag 17 januari 1999, waren alle partijen in het programma van de AROS vertegenwoordigd. Alle, behalve de VVD, dat wil zeggen.... Omdat de fractie verhinderd was, trad Els van Hall (fractieassistent) op als woordvoerder. Els zat tot 1995 in de raad voor de VVD. Zij nam nogal flink afstand van de zittende fractie. Zo zei zij bijvoorbeeld dat zij niet blanco gestemd zou hebben bij de benoeming van de interim wethouders. "Voor is voor en blanco is niet voor en dus tegen" : zo sprak zij. Tevens gaf zij in bedekte termen te kennen dat zij langs de zijlijn bezig is zich warm te lopen om in de raad zitting te nemen.

Verrassend, vinden wij.

Plattegrond bijna compleet.

Op de site is nu ook een plattegrond van de hele gemeente te vinden naast die van de kernen Kortenhoef en Ankeveen. Kijken? Klik hier.


Kozijn, handelsreiziger in kunst.

kozijnsales.jpg (7621 bytes)

Uit de G&E van zaterdag 16 januari 1999. De burgervader is altijd in de weer met kunst. Uit een artikel in de G&E bleek dat hij bezig is om 28 billboards van 1,20 bij 1,80 m te verkopen tegen 1500 gulden per stuk.Op de receptie van de woningbouwvereniging verkocht hij er vier en tijdens de receptie van de Industrie en ambachtskring gingen er tien weg. De billboards zullen in het hele dorp langs de weg worden opgesteld tijdens een kunstmanifestatie die zal duren van 31 mei tot en met 12 juni. Na de manifestatie blijven de billboards nog vier maanden staan.


Ankeveen veel ouder...

Toch wel lachen met Ankeveners. Zoals eerder deze maand werd aangekondigd zal in het voorjaar van 2000 een groot feest georganiseerd worden. Het dorp bestaat dan achthonderd jaar....

Althans, dat dacht Wim Reijmerink, bestuurslid van het feestcomité en tot voor zeer kort raadslid voor Algemeen Belang. Wat staat er op 14 januari 1999 in de krant? "Helemaal niet waar" :zegt Jan Veenman de lokale Ankeveense historicus. "Ankeveen is al zeker duizend jaar oud."

Met alle respect, het kwam wel eens vaker voor dat de dossierkennis van onze vriend Wim ietsje tekort schoot en hij ietsje te snel zijn conclusies trok. Ook in de raad gaf dat meestal, net als nu, aanleiding tot hilariteit.


Informatiekrant Herindeling

Bij de Wie Wat Waar van 13 januari 1999 zat een informatiekrant over de herindeling.Op 21 januari a.s. om 20.00 uur zal er in restaurant de Drie Dorpen een voorlichtingsavond worden gehouden over de samenvoeging van 's-Graveland, Nederhorst den Berg en Loosdrecht. D66 is de afgelopen jaren een warm voorstander van de samenvoeging geweest. Een grotere gemeente betekent een sterker ambtelijk apparaat, efficienter gebruik van de middelen en een volwaardige gesprekspartner van andere overheden. D66 raadt u sterk aan om de voorlichtingsavond te bezoeken. Hieronder een kaartje van de waterrijke nieuwe plassengemeente.

naherindeling.jpg (15323 bytes)


Nadja Jungmann op Radio NH.

Met ingang van maandag 18 januari 1999 zal de fractievoorzitter van D66 's-Graveland, Nadja Jungmann, wekelijks te horen zijn op Radio Noordholland. Iedere maandagavond om 18.30 neemt zij deel aan een panel dat ontwikkelingen in het nieuws zal becommentariëren. Wie er verder in het panel zitten hoort u nog van ons.


Neef en de Kloet, interim wethouders

Op 12 januari 1999, zijn Co de Kloet (Dorpsbelangen) en Wim Neef (CDA) in een extra raadsvergadering benoemd tot interim wethouders. Zij blijven in functie tot er een nieuwe coalitie, cq. nieuw college samengesteld is. De VVD stemde blanco, twee anoniem gebleven raadsleden stemden op Douwe van Essen (CDA) in plaats van op Wim Neef. De komende tijd wordt getracht om er met een externe bemiddelaar, de oud-burgemeester van Diepen van Amstelveen, uit te komen.

De kop uit de Gooi- en Eemlander van 13 januari 1999.

interimcollege.jpg (6651 bytes)

In de Wie Wat Waar van 13 januari had Dorpsbelangen vast een voorschotje genomen op de uitslag van de ingelaste raadsvergadering. (Met dank aan de Wie Wat Waar en Dorpsbelangen. Of het getal 13 op het fototoestel iets betekent weten wij niet.)

dbfotoalbum.jpg (46089 bytes)

Boven een achtergrondartikel onderstaande kop die voor zichzelf spreekt:

verguld-zuur.jpg (4542 bytes)


Afscheid Gerard Kerkhof

gkerkhofkop.jpg (4431 bytes)

In de Gooi- en Eemlander van 12/1/1999 stond een uitgebreid interview van Martin Vlaanderen met Gerard Kerkhof, de scheidende gemeentesecretaris. Zijn verstand zegt hem dat hij iets nieuws in Alkemade moet gaan doen, zijn hart zegt hem dat hij onder de huidige omstandigheden 's-Graveland niet zo ontredderd mag achterlaten. Hij vreest dat hij de ruige politieke zeden in 's-Graveland en het verrassende daarvan misschien nog wel eens zal missen. Voorlopig blijft hij in de gemeente wonen, dus hij blijft het van de zijlijn volgen. D66 vindt het jammer dat hij weg gaat, hij heeft met ons altijd goed en constructief samengewerkt.

gkerkhof.jpg (8885 bytes)


Sneeuw, en hoe!

Wie vanmorgen op 12 januari 1999 de gordijnen openschoof zag een witte wereld. De ochtend- en de avondspits liepen geheel in het honderd.

sneeuw.jpg (15755 bytes)


Plattegrond

Op de site wordt de plattegrond van 's-Graveland toegevoegd. Die van Kortenhoef staat er al op, voorzien van links om foto's van gebouwen en andere objecten te kunnen zien. Klik hier om er heen te gaan.
De komende tijd worden de andere plattegronden toegevoegd.


Ontboden bij CdK

cdk.jpg (8805 bytes)

In de Gooi- en Eemlander van vanavond (8 januari 1999) stond bovenstaande kop. Maandagmiddag om 16.00 uur worden burgemeester, wethouders en fractievoorzitters op het provinciehuis in Haarlem verwacht door de commissaris der koningin om over de crisis in 's-Graveland te praten. Bij de fractievoorzitters bestaat enige verwarring over dit bezoek, maar het wordt in het algemeen redelijk positief beoordeeld. Toen burgemeester Kozijn het onderzoeksrapport aan de commissaris wilde aanbieden bleek deze het al in bezit te hebben. Gekopieerd en toegezonden door een "ijverige dorpsbewoner die zich ergert aan het dorpsbestuur".


Herindeling later?

herindlater.jpg (5296 bytes)

De Gooi- en Eemlander bericht op 8 januari 1999 dat de provincie een nieuw indicatief tijdschema heeft opgesteld voor de herindeling van Nederhorst den Berg, Loosdrecht en 's-Graveland. Werd tot nu toe uitgegaan van 1 januari 2002 als fusiedatum, het nieuwe schema gaat uit van 1 januari 2003. Toch wordt nog gestreefd naar de oorspronkelijke datum. Cruciaal in het halen van het schema zijn de medewerking van de provincie Utrecht en de snelheid waarmee het parlement de wetswijziging behandelt waarin tot herindeling besloten wordt.

D66 's-Graveland hoopt van harte dat het oorspronkelijke schema gehaald wordt. Sterker nog, gezien de problemen in het bestuur zou wat ons betreft de herindeling versneld mogen worden waar maar enigszins mogelijk. Deze mening wordt vrijwel zeker unaniem door de 's-Gravelandse raad gedeeld.


Seniorenbungalows Ankeveen?

Nelleke Schenkkan van Algemeen Belang heeft het stokje van wethouder 't Hoen overgenomen ten aanzien van de promotie van de SIR-55 seniorenbungalows. Zij meent dat zij gebouwd kunnen worden bij de Lindeschool. Boven de woningen wil zij woningen voor starters. Of die senioren daar zo blij mee zullen zijn?


Maij Weggen fanclub

Uw wakkere redacteur was aan het zappen. Hij wreef zijn ogen uit toen hij bij FOX (voorheen TV10) beland was. Wat zag hij daar? Een zingende Co de Kloet. Hij bracht in een terugblik het Hanja Maij Weggen fanclublied ten gehore. Een creatie van circa tien jaar geleden toen de wethouders Gerard Torsing (CDA) en Co de Kloet (DB) een fanclub voor haar oprichtten en daarmee landelijke bekendheid verwierven.


Scheurkalender

Op de scheurkalender van Peter van Straaten stond onderstaande tekening. Enige gelijkenis met de werkelijkheid berust op louter toeval.

vstraaten.gif (27856 bytes)


Op ramkoers.

In de Gooi en Eemlander stond vanavond (5-1-1999) de onderstaande kop.

vvdhoudtthoen.jpg (4179 bytes)

Enige citaten uit het artikel:

"In weerwil van wat diverse andere partijen menen, kan 't Hoen zich wat de VVD betreft opnieuw kandidaat stellen voor een nieuw te vormen college. Voor onder meer CDA, D66 en Dorpsbelangen is dit onbespreekbaar. Vanavond wordt achter gesloten deuren vergaderd over de oplossing van de collegecrisis."

"Hafkamp noemt de houding die andere parijen ten opzichte van 't Hoen innemen 'een belediging voor de VVD'. ' 't Hoen wordt als enige zondebok de woestijn ingestuurd' :aldus Hafkamp. 'Wij als VVD sluiten ook geen wethouderskandidaten van andere partijen uit.' "

"CDA-fractievoorzitter Wim Neef vindt dat Hafkamp onzin verkondigt. ' 't Hoen wordt (in het rapport) verweten spookverhalen te hebben verkondigd, hij trok rookgordijnen op en maakte zich schuldig aan machtsdenken. Hem worden zware verwijten gemaakt. Co de Kloet en Douwe van Essen worden slechts bekritiseerd op artikelen die zij hebben geschreven. Zij houden daarmee op."

En dan:

"Maar er is nog iets anders dat wringt en dat vanavond ter sprake zal komen. Vorige maand hebben de partijen zich unaniem achter de conclusies en aanbevelingen van het onderzoeksrapport gesteld. Als voorwaarden voor wezenlijke verandering worden aanstelling van een tijdelijke gemeentesecretaris genoemd én de benoeming van een onafhankelijke externe voorzitter bij de coalitieonderhandelingen.

De VVD voelt hier niets voor en ook Dorpsbelangen betwijfelt de noodzaak. De andere partijen zeggen dat zij de noodzaak hiervan onderschreven hebben door zich vorige maand achter het rapport te scharen."

En tenslotte:

"Hafkamp: 'We hebben driehonderd jaar lang zelf een coalitie gevormd en wethouders gekozen. Zou daar dan nu iemand anders voor moeten worden aangetrokken?' Het argument dat het driehonderd jaar goed is gegaan, werd door een groepje borrelaars (op de receptie) van het CDA, D66 en PvdA/Groen Links afgedaan als een non-argument dat enkel in de kroeg kan worden gebruikt.

De redacteur van deze pages vreest dat sommigen niet veel geleerd hebben uit het rapport of het niet begrepen hebben als je al deze flinke taal leest. Komt er vanavond witte rook uit de schoorsteen van het gemeentehuis? Onwaarschijnlijk lijkt ons.

De tijd zal het leren.


Nieuwjaarsreceptie gemeente.

Gisterenavond, op 4 januari 1999, vond in dorpshuis de Dobber de traditionele nieuwjaarsreceptie plaats. Hoogtepunt van de avond was een optreden van Joop Glijn als Thomasvaer en Marjan Neesen als Pieternel. Leuk was de persiflage op wethouder 't Hoen die vanaf Texel op de pont met zijn gsm de brand op de Meenthof blust. Pieternel was blij met het oprukken van de vrouwen in de raad. Zij verklapte dat zij op jong en vrouw had gestemd, Nadja Jungmann dus. De voorstelling werd afgesloten met het tevoorschijn toveren van een cassettebandje uit de kleding van Pieternel. Zij had alles maar opgenomen zei zij, voor de zekerheid, je kan maar nooit weten in deze roerige tijden. (Dit sloeg op de beruchte tapes van wethouder 't Hoen waarop hij, naar hij zegt, belastende uitspraken van raadsleden zou hebben opgenomen.)

Hieronder een impressie.

thomasv.jpg (4011 bytes)

Thomasvaer en Pieternel

dobber4jan99.jpg (6787 bytes)

Marlies tapt voor Hans Ververs (mouw links)

dobber4jan99-2.jpg (5637 bytes)

1998 wordt even doorgenomen

dobber4jan99frans.jpg (6674 bytes)

Frans denkt over het volgende programma op de AROS

 


Stamtafelaar 1999

Eén van de vele sociale verbanden in Kortenhoef is de stamtafel. In september nam de stamtafel deel aan de gondelvaart met hun creatie "Titanic". Rond de jaarwisseling wordt de "voorzittershamer" altijd overgegeven. De "voorzitter" heet "stamtafelaar van het jaar". Op 3 januari 1999 werd Martijn van den Brand de gelukkige. Wij wensen hem succes met deze nieuwe uitdaging voor 1999.

tafelaar.gif (38380 bytes)


Receptieseizoen geopend.

Gisteren, 31 december 1998, werd door de Dobber het receptieseizoen geopend. De traditionele oudejaarsreceptie van de Dobber werd druk bezocht. Verenigingsleven, politiek, alle geledingen waren er.

Vandaag werd door de AROS de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in de Drie Dorpen gehouden. En weer was iedereen er en deed voor de microfoon zijn of haar zegje.

Vanmiddag vond in Ankeveen de receptie van de Vriendschapskring plaats.

Zondagmiddag houdt ASV 's-Graveland zijn receptie vanaf 15.00 uur.

Tenslotte zal de Gemeente a.s. maandagavond om 20.00 in de Dobber de nieuwjaarsreceptie houden.

De Kortenhoefse toneelspeler Joop Glijn speelt dan tijdens de nieuwjaarsreceptie de rol van Thomasvaer. Hij wordt geholpen door Marjan Neesen die Pieternel voor haar rekening neemt.

Volgens Joop Glijn is er de laatste tijd zoveel gebeurd dat hij zich afvraagt of je daar nog wel iets grappigs van kunt maken....

Iedereen is welkom!

Daarna gaan we langzamerhand weer over tot de orde van de dag. Dinsdagavond komen de raadsfracties in beslotenheid bijeen om te bezien hoe het nu verder moet met de bestuurbaarheid van 's-Graveland.


VVD, elke dag anders?!?

Tijdens de nieuwjaarsreceptie sprak Wim Hafkamp op de AROS over de insteek van de VVD in de huidige politieke situatie. Hij zei:

"De VVD is tegen de benoeming van interim wethouders om het formatieproces tijd te geven. Er moet maar meteen een nieuwe coalitie gevormd worden. Al die flauwekul, dat new age gedoe (letterlijk citaat!) moet maar afgelopen zijn. Ik kom uit de zakenwereld en daarom zeg ik het maar zoals het is. De VVD heeft 1 wethouderskandidaat en dat is Dick 't Hoen en daar moeten eventuele coalitiepartners maar mee samenwerken en anders maar niet."

En:

"Die externe onafhankelijke voorzitter om het formatieproces te begeleiden, dat is nergens voor nodig. Wij zijn daar dan ook tegen."

En:

"Wij vonden het geldverspilling dat rapport. En dat vinden wij nog. Voor ons had dat hele rapport niet gehoeven."

Als je dat hoort, dan zou je haast aan jezelf gaan twijfelen. Is dit dezelfde Wim Hafkamp die twee weken geleden voor stemde toen het ging over het onderschrijven en uitvoeren van de 13 aanbevelingen uit het rapport van Contain? En stond in die aanbevelingen niet dat er interim wethouders moesten komen? En stond daar ook niet in dat de formatie onder begeleiding van een externe voorzitter gdaan moest worden? Wel heel erg kort van memorie die VVD....


Taart gewonnen.

Uit de categorie klein vrolijk nieuws. Op oudejaarsdag werd Rik Jungmann gebeld door Johan Korte van de AROS. Rik had 10 nummers ingezonden voor de jaarlijkse AROS top honderd die op dat moment werd uitgezonden. Hij bleek een bon voor een taart te hebben gewonnen, beschikbaar gesteld door de bakker op de Meenthof. AROS, bedankt, hij zal ons smaken.


Ankeveen bundelt de krachten.

De Ankeveense verenigingen gaan samenwerken voor een groot feest in het voorjaar van
2000, als het dorp achthonderd jaar bestaat. Vierentwintig dorpelingen,   afgevaardigden van de clubs, zijn aan de voorbereidingen begonnen. Het feest zal duren van zaterdag 29 april tot en met zaterdag 6 mei. Op het weiland voor de ijsbaan zal een grote tent worden geplaatst.


 

nieuwshome.gif (2185 bytes)