Nieuwsarchief 1998
(Archief D66 's-Graveland)

 
November 1998
Nelleke Schenkkan

Vandaag, zondag 29 november, kwam Nelleke Schenkkan op de AROS vertellen dat Wim Reijmerink op 13 december de Raad verlaat en dat zij op 17 december het stokje voor Algemeen Belang overneemt van Wim. Zij stond uitgebreid stil bij de positie van D66. In het verleden, zo betoogde zij, was D66 ondogmatisch en had D66 geen idealisme. Nu heeft het congres van D66 het etiket sociaal-liberaal aangenomen en zijn er coalities niet meer mogelijk die eerder wel mogelijk waren. Eerlijk gezegd spreekt zij voor ons in raadselen.

"D66 had geen idealisme"?

Zij zal wel bedoelen dat D66 geen strakke dogma's aanhing en aanhangt, maar dat is wel iets anders dan geen idealisme hebben. Een slip of the tongue zullen we maar zeggen. En waarom D66 als sociaal liberale partij geen deel van bepaalde coalities zou kunnen uitmaken begrijpen wij al helemaal niet. Of bedoelt ze dat D66 alleen met sociale en/of liberale partijen kan samenwerken en dus niet met belangenpartijen als Dorpsbelangen en Algemeen Belang. Ook dat is niet waar, zolang er maar overeenstemming over de te volgen koers bestaat. Een wat zorgvuldiger woordkeus in de toekomst kan veel problemen voorkomen.

Wij wensen haar desondanks veel succes!


Co de Kloet tegen woningbouw Ankeveen.

In de Gooi en Eemlander van zaterdag 28 november 1998 stond onderstaande kop.

cotegenbouw.gif (7387 bytes)

De inhoud van het artikel komt er in het kort op neer dat de Welstandscommissie het bouwplan voor 17 woningen in Ankeveen heeft afgekeurd, maar dat het College heeft besloten af te wijken van dat advies en toch te bouwen. Co de Kloet vindt dat het college zich moet houden aan het advies en vindt ook dat de Raad geinformeerd had moeten worden over dit besluit van het College.

Op zich is die afwijking van het advies hoogst opmerkelijk, want het College week nooit eerder af van het advies van de Welstandscommissie zelfs als de Commissie Bezwaar- en Beroepschriften vond dat dat wel zou moeten. Het College betoogde dan altijd dat het in latere procedures zwak kwam te staan als men wel afweek van het advies.


Afscheid Gerard Kerkhof

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag, 26 november 1998, stond het besluit op de agenda om eervol ontslag te verlenen aan Gerard Kerkhof, de gemeentesecretaris. Gerard heeft 18 jaar in 's-Graveland gewerkt, maar vertrekt in februari naar Alkemade. Wij vinden het jammer dat hij ons verlaat.

Gerard voerde het woord in de vergadering en sprak zijn grote zorg uit over de bestuurscrisis die op dit moment heerst. Hieronder een deel van het stuk in de Gooi en Eemlander van vrijdag 27 november.

kerkhof.gif (39775 bytes)


Mexico, gefeliciteerd!

Van Jan Bommel kregen wij een mailtje uit Mexico. Deze oud-Kortenhoever, oud-AROS medewerker is al weer geruime tijd geleden geëmigreerd naar Mexico. Dankzij onze site blijft hij op de hoogte van het reilen en zeilen van 's-Graveland. Af en toe mailt hij ons. Nu stuurde hij een mailtje met het adres van de site waar foto's van de vijftigste verjaardag van Truus, zijn vrouw te vinden zijn. Het adres is: http://www.cafedeinternet.com/members/jan

Hieronder één van de foto's als cadeautje van D66 's-Graveland voor Truus Bommel.

truusbommel.jpg (5706 bytes)

IJs gebroken voor Sint

Ankeveen staat voor een dilemma. Sinterklaas zal op zaterdag 21 november op de ijsbaan arriveren, maar die is dichtgevroren. In de nacht van 20 op 21 november vroor het een graad of zes, zeven. Jaap Beemsterboer van het comité intocht Sinterklaas heeft aangekondigd het ijs te gaan breken met een ijsbreker. In het ergste geval komt de Sint aan land aan. Hij komt, hoe dan ook!

Afgestudeerd.

In deze rubriek zetten wij ook heuglijke berichten. Een paar huwelijken hebben de revue al gepasseerd. Nu een vreugdevol bericht over de lijsttrekker, Nadja Jungmann. Op 19 november 1998 studeerde zij in Leiden af. Zij is nu Drs. in de Betuurskunde. Gefeliciteerd! Zij is verder heel gewoon gebleven kan uw redacteur u uit betrouwbare bron melden.

Ruzie tussen Utrecht en Noord-Holland.

utnhruzie.gif (6808 bytes)

Vanavond, 20 november 1998,  haalde de herindeling de voorpagina van de Gooi- en Eemlander en zelfs Nova. "RUZIE IN HET PLASSENGEBIED" :kopten Nova en de G&E. In Nova was Burgemeester Gieskens te zien die in een roeibootje over de plassen voortgesleept werd (eerst dacht je "hoe doet hij dat", tot je het touwtje zag). Hij vertelde voor de camera over de wens tot herindeling. Willem van Kooten, alias Joost den Draaier, prominent inwoner van Loosdrecht, wilde Utrechts blijven. Hij hield de Burgemeester in zijn roeibootje voor een stroper wiens vergunning hij wel eens zou vragen... De heer Kok, gedeputeerde van Utrecht, kreeg een discussie met Burgemeester Gieskens in de tuin van Joost den Draaier. Loosdrecht moet Utrechts blijven riep hij. "Nee" :zei de Burgemeester, "wij zijn al Noord-Hollands! Wij zitten in het gewest Gooi- en Vechtstreek, wij krijgen politiezorg van Gooi- en Vechtstreek, onze ambulance komt uit Noord-Holland, etc., etc." Fijntjes herinnerde hij de heer Kok aan de voortvarende wijze waarop Utrecht indertijd de herindelingen ter hand had genomen, tot het erop leek dat Loosdrecht wel eens voor Utrecht verloren kon gaan. (Ook voor D66 's-Graveland indertijd een bittere pil.)

herindlodew.gif (41778 bytes)

Boeve Staal, de D66 Commissaris van de Koningin in Utrecht, kreeg in het hoofdredactioneel artikel van de Gooi- en Eemlander zware kritiek omdat hij meteen zijn hakken in het zand had gezet om Loosdrecht voor Utrecht te behouden. "Hij zou als bestuurder verstandiger moeten zijn" :schreef de krant. Ook in dat artikel werd gewezen op de bestaande inbedding van Loosdrecht in Noord-Holland.

De tijden van de strijd tussen de Bisschop van Utrecht en de Graven van Noord-Holland lijken teruggekeerd..... Meestal eindigden ze ergens midden in Ankeveen. De straatnamen Stichts End en Hollands End getuigen daar nog van, tot op de dag van vandaag.

Herindeling start.

newgemnte.gif (3531 bytes)

Op woensdag 18 november gaven de drie Burgemeesters van de gemeenten Nederhorst den Berg, Loosdrecht en 's-Graveland een persconferentie waarin zij benadrukten de de herindelingsprocedure gestart is door Noord-Holland en dat de drie gemeenten graag samen willen. In 2002 moet het zover zijn. Kleine dissonant in het geheel: de raadsleden van 's-Graveland wisten niet dat de persconferentie plaats zou vinden.

Extra Raad i.v.m. bestuurscrisis

Op 6 november werd een extra raadsvergadering gehouden. Onderwerp was een herbevestiging van het raadsbesluit van 29 oktober. Op 29 oktober besloot de Raad unaniem dat er een extern onderzoek gehouden zou worden naar de problemen binnen het College, tussen College en ambtelijke top en tussen College en de overige delen van de organisatie.

Uit de Gooi en Eemlander van 7 november 1998:

ge7nov98.gif (60073 bytes)

Tevens stond in de krant van zaterdag dat Gerard Kerkhof, de huidige gemeentesecretaris, per 1 februari 1999 in Alkemade (bij Leiden) zal gaan werken.

Even wat de afgelopen week vooraf ging:

Op maandag 2 november hadden alle fractievoorzitters een onderhoud met twee bureau's die het onderzoek zouden moeten gaan uitvoeren. Op dinsdag 3 november kwamen de fractievoorzitters bijeen om te besluiten welk van de twee bureau's de opdracht zou krijgen.

Groot was de verbazing toen Wim Hafkamp (VVD) en Co de Kloet (Dorpsbelangen) zich plotseling bedacht bleken te hebben en het eerder genomen raadsbesluit wilden terugdraaien. Zij eisten de vorming van een nieuw College en daarna al dan niet een onderzoek, externe bemiddeling of wat dan ook. Wim Reijmerink (Algemeen Belang) was dinsdagavond niet aanwezig, maar gaf in de stemmenverhouding wel de doorslag.

Om tot een herbevestiging van het eerder genomen raadsbesluit te komen en tevens meteen te besluiten welk bureau de opdracht zou krijgen bij een meerderheid voor een onderzoek verzocht Wim Neef (CDA) om het uitschrijven van een extra raadsvergadering. Deze vond plaats op vrijdag 6 november.

Bij stemming bleken de fracties van Dorpsbelangen en VVD verdeeld te zijn.
Tegen een onderzoek stemden Co de Kloet en René Voigt van DB en Wim Hafkamp en Peter Jansen van de VVD. Voor stemden Henk de Kloet (DB) en Dick 't Hoen (VVD Wethouder). Het voorstel om een onderzoek te doen werd aangenomen met 9 voor en 4 tegen.

Pikant detail is overigens dat in de Gooi en Eembode van donderdag 5 november nog door Co de Kloet werd aangegeven dat het onderzoek niet door zou gaan omdat het te duur zou zijn. Co sprak even voor zijn beurt lijk het...

Hieronder een overzicht van de krantenkoppen en de foto uit de Gooi en Eembode.

DeGooi en Eemlander van 5 november 1998:

ge5nov98.gif (47732 bytes)

De Gooi en Eembode van 5 november 1998:

gebode5nov98.gif (14254 bytes)

kozijn5nov98.gif (50549 bytes)

 

 

 

nieuwshome.gif (2185 bytes)